Nyheter

Förlängt samarbete med Lundbergs Fastigheter

Modexa och Lundbergs Fastigheter har samarbetat i över 20 år och väljer nu att utöka samarbetet. Detta som en del i Lundbergs Fastigheters arbete mot en klimatneutral verksamhet till år 2030. Målsättningen omfattar hela värdekedjan, från hyresgäster till partners, leverantörer och medarbetare.

– Det ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete att ta vara på de resurser vi har och då är Modexa konceptet en bra lösning. Vi får en betydligt mindre klimatpåverkan jämfört mot att byta ut hela köket och det är en uppskattad åtgärd av våra kunder, säger Peter Lundgren, regionchef väst på Lundbergs Fastigheter.

– Genom att fortsätta sitt samarbete med oss väljer Lundbergs Fastigheter en lösning som är bra både för miljön, hyresgästen och för fastighetsbolaget. Vid en renovering med Modexa så sparar man mer än 70% koldioxid-utsläpp jämfört mot om man sätter in ett helt nytt kök, säger Mikael Larsson på Modexa.

Lundbergs Fastigheter genomför köksrenoveringar i mellan 200 – 250 lägenheter per år. För hyresgästerna innebär valet av Modexa att de kan bo kvar i sin lägenhet under renoveringen. Tack vare att renoveringsprocessen är planerad i förväg och så mycket som möjligt är prefabricerar i Modexas fabrik i Västerås så minimeras också tiden montörerna är i bostaden.

Lundbergs Fastigheter ser också att allt fler av deras hyresgäster efterfrågar hållbart renoverade bostäder. Redan idag återvinner och återanvänder man så mycket som möjligt, däribland med kök från Modexa, och intresset från hyresgästerna har varit stort.