Nyheter

Klimatförbättrad betong: 2030 kan den vara helt klimatneutral

Text: Gösta Löfström

Det går att radikalt minska bygg- och anläggningsbranschens klimatavtryck, bland annat genom förändring av betongens sammansättning. Redan idag finns klimatförbättrad betong på marknaden och till år 2030 förväntas den kunna vara helt klimatneutral, framför allt genom tillsats av andra bindemedel än cement.

Det var kärnan i ett hållbarhetsevent i Göteborg, arrangerat av betongtillverkaren Thomas Concrete Group. ”Tillsammans gör vi Göteborg bäst på hållbart byggande. Är du med?” var rubriken för halvdagskonferensen på Elite Park Avenue Hotel. Det skulle främst handla om klimatförbättrad och på sikt klimatneutral betong.

– Betong är inte problemet utan kan vara en del av lösningen. När det nu finns klimatneutral betong, varför då inte använda den? undrade konferensens moderator Ulf Kamne och angav därmed dagens fokus.

– Vårt mål är att vara först med att leverera helt klimatneutral betong, sa Hans Karlander, vd och koncernchef i Thomas Concrete Group.

Företagets färdplan är att till 2023 halvera klimatpåverkan i husbyggnation med företagets betong, att till 2030 ha helt klimatneutral betong på marknaden för att till 2045 ha gjort all betong klimatneutral.

Ett byggprojekt som uppförts med företagets klimatförbättrade betong med halverad klimatpåverkan är det så kallade Våghuset vid Järntorget. Pågående projekt är Centralenområdet i Göteborg, en del av det centrala tunnelbygget Västlänken och Karlatornet, höghuset på Lindholmen som redan gått om Turning Torso i Malmö som Nordens högsta byggnad, men som ska växa ytterligare ett 40-tal meter.

Klimatförbättrad betong är ingenting nytt internationellt sett, men den började produceras i Sverige år 2012 av Thomas Concrete Group. Företaget arbetar intensivt med att hitta alternativa råvaror och bindemedel och tror att det finns stora möjligheter på 10 till 20 års sikt. Trots det finns det en kvardröjande tveksamhet i byggbranschen.

Politiken som inspiratör

Från det offentliga Göteborg medverkade kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S). Staden har målet att vara föregångare, att driva på utvecklingen för hållbart byggande och att halvera koldioxidutsläppen från allt man bygger i egen regi.

– Det är viktigt att det blir konkurrens på lika villkor, men det är ingenting som hindrar att vi ställer höga specifika krav på våra egna byggen. När det finns klimatförbättrad betong på marknaden är det väl ett sätt att se till att det blir verkstad, sa Axel Josefson.

– Kommunala krav är ett sätt att driva på utvecklingen, men också att göra pilotprojekt tillsammans med näringslivet, det kan vara en bättre väg att gå och vi inte främmande för att hjälpa till. Det är bra att ställa krav, men hållbarhet är en stor drivkraft hos många företag, branschen vill det själv.

Också Viktoria Tryggvadottir Rolka var inne på kommunen som inspiratör:

– Vi behöver skicka tydligare politiska signaler om våra ambitioner, men vi måste ställa rätt sorts krav, inte på detaljnivå. Det måste finnas politiska incitament att göra annorlunda. Betong är ett bra materialval.

– Bara det att ni är här på konferensen är ju en positiv signal, sa Hans Karlander till de båda politikerna.

Röster från diskussionerna:

– Att gå över till klimatförbättrad betong är en väg att gå. En annan möjlighet i jakten på koldioxid är att minska mängden betong i byggen. Valet av material är självklart också en kostnadsfråga och påverkas av tidsaspekten, sa Marina Fritsche från fastighetskoncernen Wallenstam, som bara i Göteborg har 1000 lägenheter i produktion just nu.

– Det gäller att ta med klimatkriterier redan i upphandlingarna, både privat och offentligt. På totalen blir det inte några större ökade kostnader. Litet måste vi kunna betala för omställningen. Vi är ganska försiktiga i materialval, men här finns en mogen teknik och då är det ett ganska lätt steg att ta, sa Niklas Sparw från NCC,

– Väljer man att göra en hållbarhetsförflyttning så får man ju en sådan styrning, sa Eva-Lotta Sandberg från Upphandlingsmyndigheten.

Karin Gäbel är hållbarhetschef på Thomas Concrete Group:

– Vi måste tidigt fatta rätt beslut, där har vi alla parter ett gemensamt ansvar och vi tar vårt ansvar på stort allvar. Redan idag kan vi halvera betongens klimatavtryck och vi kan bidra med kunskap och kompetens och få bort den osäkerhet som kan finnas kring att bygga med klimatförbättrad betong. Det gäller här och nu, men också i en långsiktig vision.

Bland de aktuella referensobjekten nämnde Karin Gäbel särskilt Karlatornet:

– Det är unikt på många sätt, bland annat för att betongen ska kunna pumpas 245 meter upp. Det ställer höga krav på betongens arbetsbarhet och pumpbarhet och det löste vi med klimatförbättrad betong. Och på köpet sänkte vi CO2-utsläppen.

Forskning och fullskaleförsök

– Det pågår mycket internationell forskning. Det gäller att optimera betongkonstruktioner, det behöver hela branschen tänka på för att använda mindre betong än vi gör idag, sa Hans Karlander. Vi kommer att ha alternativa bindemedel om 10 till 20 år. Det är inte särskilt bra att ha 100 procent cement som bindemedel, då cementen står för 90 till 95 procent av betongens hela CO2-avtryck.

Han tyckte att byggbranschen behöver se över produktionsprocesserna och han nämnde 3d-utskrivning av betong som en fascinerande teknik som testas och som kan fungera på specifika byggprojekt.

– Vi har en tydlig färdplan och har redan lanserat ett par fullskaleförsök med helt cementfri betong. Cement är ett bra bindemedel, men det gäller att hitta nya och att åtminstone hushålla med cementen, sa Carina Edblad, vd i den svenska delen av Thomas Concrete Group.

Snart 70-årigt företag

Betong är som bekant fin och grov ballast av sten, grus och sand, sammanbundet av cement (kalksten och lera) och vatten. Cement är bindemedlet som hårdnar genom reaktion med vatten, men också den del av betongen som står för den avgjort största andelen koldioxid i betongen.

Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern, just nu i andra och tredje generation, som producerar och distribuerar betong för platsgjutet byggande. Den är oberoende av såväl tillverkare av cement som de stora byggföretagen. Thomas Concrete Group etablerades 1955 av Martin Thomas och driver i dag verksamhet med Sverige som hemmamarknad och Göteborg som kärna, men också i norra Europa och främst i USA, som svarar för hälften av koncernens verksamhet.

Fakta Karlatornet:

Karlatornet kommer innehålla 611 bostäder, både bostadsrätter och äganderätter. Redan under andra halvåret 2023 kan de första boende flytta in. Till dags dato är cirka 80 procent av lägenheterna i Karlatornet sålda. Full höjd på tornet nås under våren 2023 och under 2024 ska Karlatornet stå helt klart.Förutom bostäder kommer Karlatornet bland annat att inrymma ett hotell, restaurang och kontor i sina anslutande podiebyggnader. På 69:e våningen i tornet byggs ett utsiktsplan där allmänheten kan ta del av utsikten, ett våningsplan som förväntas bli en stark besöksdestination.

På bilden: Karlatornet, som byggs med klimatförbättrad betong, har passerat Turning Torso i Malmö som Nordens högsta byggnad och mäter nu över 190 meter av planerade 245 meter och 73 våningar

Bild: Serneke