Nyheter

Ny byggnadslösning med lägre koldioxidavtryck

För att möta efterfrågan på hållbara och innovativa byggnadslösningar lanseras nu Sylva™ by Stora Enso. Sylva är en byggsats i massivt trä som består av prefabricerade, skräddarsydda delar som levereras vid rätt tidpunkt till byggarbetsplatsen.

Lösningen ger kortare byggtid, en hälsosam byggnad att vistas i och en fastighet som även binder koldioxid.

– En av de främsta anledningarna till att koldioxidutsläppen från byggbranschen har nått de högsta nivåerna någonsin är att branschen alltid förlitar sig på koldioxidintensiva material, som exempelvis stål eller betong. Beroendet av dessa material kommer att avvänjas med hjälp av nyskapade tekniska lösningar framtagna i massivt trä. I dag kan vi bygga komplexa konstruktioner som väger ¼ mot armerad betong helt i trä, och nu gör vi det ännu enklare tack vare Sylva, sägerLars Völkel, Executive Vice President, divisionen Wood Products på Stora Enso. 

Sylva är Stora Ensos sortiment av vidareutvecklade och prefabricerade produkter som exempelvis korslimmat trä (CLT), fanerlaminatträ (LVL) och limträ (GLT). Med Sylva får du allt som behövs för att skapa en modern och hållbar stomme i trä för byggnader med lågt koldioxidutsläpp. De skräddasydda väggarna, bjälklagen, taken, trapporna, balkarna och pelarna innebär optimerad användning av massivt trä, vilket passar alla olika typer av byggnader. De kan även anpassas utifrån behoven i varje projekt.

Stora Ensos automatiserade produktionslinje för ytbehandling, som byggs i Ybbs, Österrike, kommer att öka värdet och kvaliteten på produkterna i Sylva-byggsatsen. De ges en högkvalitativ vattenbaserad ytbehandling som skyddar dem mot fukt, UV-ljus och insekter. Detta kommer att resultera i kortare byggtider och lägre kostnader för byggföretagen samt ökat mervärde i och med förbättrad produktkvalitet.

– Genom att leverera prefabricerade och installationsklara byggkomponenter såsom väggar, bjälklag och tak till byggarbetsplatserna anpassar vi oss efter den ökande trenden av offsite produktion och erbjuder samtidigt en lösning på byggbranschens personalbrist. Sylva by Stora Enso skapar helt nya förutsättningar genom att ersätta betong och stål med förnybart trä vilket möjliggör en cirkulär och koldioxidsnål byggprocess, säger Mathieu Robert, Head of Building Solutions.

Träprodukter bidrar till att byggsektorn går från att vara en källa till koldioxidutsläpp till en kolsänka. Varje kubikmeter av trä som ersätter icke-förnybart byggmaterial minskar koldioxidutsläppen med i genomsnitt 1,5 ton. Träbyggnaderna förvarar koldioxid genom generationer. Med trä som byggmaterial kan utsläppen omedelbar minskas med upp till 70 % och därmed säkerställs byggbranschen som en del av lösningen för att stoppa den globala uppvärmningen.