Nyheter

Ny rapport: Samhällsekonomiskt lönsamt att stödja tilläggsisolering av byggnader

Stöd till tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt. Det visar en ny studie som släpps idag. Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet.

Rapporten har studerat värdet av tilläggsisolering av en dryg femtedel av de svenska små- och flerbostadshusen. 1 till 2 decimeters extra isolering av väggar och tak halverar energiförlusterna och sparar över 2000 GWh energi.

– Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Idag värms över 40 procent av småhusen med el. Om småhusen i studien tilläggsisoleras motsvarar besparingen el från 80 vindkraftverk eller fyra gånger fjolårets rekordhöga elproduktion i Karlshamnsverket. Besparingen i flerbostadshusen motsvarar energianvändningen i 240 000 fjärrvärmeuppvärmda villor. Kostnaden uppgår till 40 miljarder, att jämföra med de 90 miljarderna i höstens aviserade stöd för att parera de höga energipriserna.

Redan innan energipriserna började skena i Ukraina-krisens spår så uttryckte både Energimyndigheten och EU oro för att Sverige inte skulle nå det nationella energieffektiviseringsmålet: 50 procents effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005.

– Trots att potentialen är så stor så har svenska beslutsfattare haft lågt fokus på att stimulera energieffektivisering. En rad studier visar att det behövs stöd för att fastighetsägare ska investera i energieffektivisering snarare än att prioritera andra åtgärder. Regering behöver snarast införa långsiktiga styrmedel för energieffektivisering, säger Veronica Koutny Sochman.

Rapporten visar att det samhällsekonomiska värdet av att tilläggsisolera är dubbelt så högt som förtjänsten för fastighetsägarna. På 30 års sikt tjänar fastighetsägarna dubbelt så mycket som det kostar att tilläggsisolera. På samhällsnivå är vinsten två gånger så stor. Orsaken är att produktionen av förnybar energi behöver öka för att nå klimatmålen. Det är dyrt och tidskrävande att bygga ut och underhålla ny energiproduktion liksom att öka distributionskapaciteten.

– Det är betydligt dyrare för samhället att enbart öka produktionen av förnybar energi, jämfört med om medel samtidigt läggs på effektivisering så energibehovet minskar. Genom att tilläggsisolera våra byggnader kan Sverige frigöra stora energimängder som snabbt bidrar till att sänka energipriserna, avslutar Veronica Koutny Sochman.

Rapporten är en uppföljare av den uppmärksammande rapporten Grön Logik som initierades av Swedisol. Båda rapporterna har tagits fram av Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Läs hela rapporten om värdet av tilläggsisolering:

här.