Nyheter

AMF Fastigheter rekryterar fyra nya projektledare – fokus på projektstyrning och hållbarhet i byggprojekten

AMF Fastigheter har rekryterat fyra erfarna projektledare – Ellen Karlsdotter Myrehed, Kenneth Öberg, Daniel Sunesson och Anne-Lill Lindholm – till bolagets projektutvecklingsgrupp. De fyra ska stärka AMF Fastigheters fokus på projektstyrning och hållbarhet i bolagets byggprojekt.

I slutet av 2021 rekryterades Johan Lindskog från Skanska till en nyinrättad tjänst som projektutvecklingschef på AMF Fastigheter, för att leda arbetet med att ta ett helhetsgrepp om bolagets byggprojekt genom ett samlat ansvar för projekt, hållbarhet och inköp. De fyra nya projektledarna kommer att ingå i Lindskogs arbetsgrupp.

– Jag är väldigt glad över att de fyra ansluter till teamet! Detta är en viktig pusselbit i att leverera effektivitet för att bidra till en långsiktig och stabil avkastning för AMFs fyra miljoner pensionssparare genom våra byggprojekt. Samtidigt ser vi till att ännu tydligare integrera klimat- och hållbarhetsfrågorna i projekten, säger Johan Lindskog.  

Det är fyra projektledare med bred erfarenhet från att driva byggprojekt och starkt engagemang i hållbarhetsfrågorna, som under hösten har anslutit till AMF Fastigheter.

Ellen Karlsdotter Myrehed har tidigare arbetat som konsult inom byggkonstruktion och byggprojektleding och kommer senast från Corem Property Group där hon de senaste 5 åren arbetat som projektledare med fokus på fastighetsbeståndet i Solna, Kista och Täby.

Kenneth Öberg har lång erfarenhet från Skanska – senast i rollen som projektchef där han haft ansvar för att leda stora och komplexa kommersiella byggprojekt. Kenneth har stor bredd inom projektverksamhet och har bland annat arbetat som produktionsledare, installationssamordnare och produktionschef.

Daniel Sunesson har över 10 års erfarenhet som projektledare inom bygg- och fastighetsbranschen och kommer senast från en tjänst som projektchef på Toofab. Han har även en bakgrund som vvs-montör.

Anne-Lill Lindholm har de senaste tio åren arbetat på Lidl Sverige KB, nu senast som teamchef med ansvar för butikskoncept, nybyggnation av distributionslager samt bland annat Lidls nya huvudkontor i Barkarby.

AMF Fastigheter anslöt sig 2019 till initiativet Science Based Targets och har satt skarpa klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Bland annat görs klimatkalkyler inför byggprojekten för att synliggöra hur olika val påverkar utsläppet av växthusgaser. Rekryteringarna kommer att bidra till ett tydligt internt ägandeskap i dessa frågor och proaktivitet tidigt i projekten och på så sätt hjälpa bolaget att accelerera arbetet med att minska utsläppen.