Nyheter

Cirkulär affärsmodell som man drivit sedan 50-talet

Elis Textilservice hyr ut och tvättar arbetskläder och annan textil till industrier och företag runt om i hela Sverige. En framgångsrik cirkulär affärsmodell som man drivit sedan 50-talet.

– I våra processer används varje plagg maximalt, vi hyr ut, tvättar och lagar plaggen så länge vi kan men till slut när plagget är uttjänt vill vi att textilierna ska få nytt liv i form av nya plagg eller andra textila produkter, säger Caroline Düberg Martinsson, hållbarhetssamordnare på Elis.Går inte det vill vi att det kasserade materialet ska materialåtervinnas. Genom att återvinna redan producerat material använder vi tillgängliga resurser så långt det är möjligt, och undviker därmed den miljölast som nyproduktion av textilråvara innebär. Textilier är ju inte slut som material bara för att ett plagg inte längre uppfyller de funktionella kraven.

Siptex-anläggningen invigdes i november år 2020 i Malmö och drivs av Sysav med stöd från projektpartnern IVL Svenska Miljöinstitutet där Elis Textilservice tillsammans med flertalet andra företag och organisationer deltar.

– Målet med Siptex är att bidra till en ökning av framförallt fiber-till-fiber-återvinning. Att även industritvättad textil lämpar sig bra för det gör att vi på sikt kan bredda vår kundbas och skicka ännu mer material till högkvalitativa återvinningsprocesser, säger Anna Vilén kommunikationsansvarig Siptex.

– Syftet från vår sida har varit att se hur vi kan öka värdet på industriellt textilt restmaterial och samtidigt slå hål på myten att industritvätt skulle försämra kvaliteten på fibrerna och därmed göra dessa textilier mindre lämpliga för materialåtervinning. Testerna som vi genomfört visar att materialet från oss håller i snitt likvärdig eller längre fiberlängd jämfört med tester på utsorterad konsumenttextil. Även om studien är begränsad i sin omfattning så ger det oss tillräckligt med underlag för att kunna gå vidare i samarbetet med Sysav och Siptex och skicka ytterligare volymer för återvinning via deras process, säger Caroline Düberg Martinsson från Elis.

Om SYSAV

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Genom att återföra värdefulla resurser och återvunnen energi minskar koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår.

Om SIPTEX

Siptex står för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs av Sysav. Forskningsprojektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Vinnova, och genomförs tillsammans med svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter, bland andra Stadium, H&M, Ikea, Kappahl, Naturvårdsverket, Re:newcell och Myrorna.

Läs mer: 

www.siptex.se