Nyheter

Debatt: ”Spar på energi – inte på våra barns hälsa”

”Spar på energi – inte på våra barns hälsa. Vi vet att det pågår diskussioner i flera kommuner om att minska ventilationsflödena i skolor.”

Det skriver Mikaela Odemyr, Ordförande Astma- och allergiförbundet, Britta Permats, Vd Svensk Ventilation och Lotta Bångens, Vd Energieffektiviseringsföretagen i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”De allt högre elpriserna har dragit i gång en intensiv diskussion om hur vi kan spara energi. Bland annat talas om att minska ventilationen i kommunernas skolor. Men det finns andra, bättre sätt att spara energi. Tappa inte fokus på god inomhusmiljö! Låt inte barnen betala notan med sämre hälsa.”

”Ventilationens uppgift är att föra bort föroreningar och smittämnen i inomhusluften. Den bidrar till att minska luftvägsinflammationer, luftvägsinfektioner, hosta, hösnuva och astma. Tack vare god ventilation undviker vi onödig korttidsfrånvaro i skolan. Vi undviker dessutom onödig trötthet och minskar de partikelhalter som annars leder till nästäppa och överkänslighetsbesvär hos elever med allergier. Under pandemin har god ventilation också visat sig vara en viktig förutsättning för att minska smittspridning av covid-19.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/spar-pa-energi-inte-pa-vara-barns-halsa/