Nyheter

Framtidens hållbara livsmiljöer diskuterades i Skellefteå

Samhällsbyggare och politiker på både lokal, regional och nationell nivå samlades på torsdagen i Skellefteå för en kunskapsdag under rubriken ”Hur vi bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?”

Deltagarna tog del av intressanta föredrag och samtal samt nedslag i inspirerande projekt.

– En viktig dag som sprider kunskap och hopp. Men den får inte användas som en kudde, vi måste upp ur stolen och få saker gjorda”, säger Niklas Nolsøe, senior architect/director på danska Lendager Group.

Niklas medverkade i två programpunkter. Först i panelsamtalet om vad som krävs för att skapa en levande och cirkulär plats som människor vill besöka, bli gammal på samt stanna, växa och arbeta i. Han konstaterade att Skellefteå är ett gott exempel.

– Jag bodde på Wood Hotel och det är rörande att se vad man kan åstadkomma med den lokala träindustrin. För tio år sedan hade ett projekt som Sara kulturhus inte varit möjligt, men det har hänt mycket sedan dess och det är viktigt att utvecklingen fortsätter och att vi använder fler hållbara och återbrukade material. När man verkar på en plats som Skellefteå har man ett ansvar att ta på sig ledartröjan och visa vägen för alla runtomkring. Det är viktigt att aktörerna i regionen arbetar tillsammans och visar hur den sociala, ekonomiska och hållbara utvecklingen kan blomstra, säger Niklas.

Han arbetar på Lendager Group, en prisad byrå med fokus på hållbart byggande, cirkulär ekonomi och affärssystem som sätter människa och miljö i centrum. Han berättade om byggprojekt där man återbrukat material från tidigare byggnader.

– Med arkitekturen återbrukar vi material på ett attraktivt sätt och metoden har även skapat lokala jobb. I ett projekt återanvände vi tegel från befintliga byggnader och där anlitade vi en murare som arbetat med materialet hela sitt liv. Han kände att han äntligen blev en del av lösningen på hur vi ska bli mer hållbara, säger Niklas.

Han konstaterar att det hänt mycket i branschen de senaste åren när det gäller intresse för återbruk, men att utvecklingen fortsatt är för långsam.

– Idag talar vi i högre grad samma språk. Människor är mer bekväma med system de är vana att jobba i, men det finns ett intresse för återbruk och även förståelsen för att det behövs. Men det är fortsatt viktigt att vi tänjer på gränserna för vad som är möjligt. För att få cirkulär ekonomi att fungera måste den vara lönsam för alla och vi har lagt ner tid på att skapa hållbara affärsmodeller.

Kriser bidrar till kreativitet

EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S) deltog digitalt och gav sin syn på hållbarhet och den gröna omställningens roll i ett osäkert Europa. Han konstaterade att det aktuella säkerhetsläget bidragit till brist på byggmaterial och högre energipriser, vilket har stor påverkan på möjligheterna att bygga hållbara samhällen.

– En rapport från Byggfakta visar att de nationella bostadsbyggarna påverkas mest av kriget i Ukraina, med många byggen som ställs in på grund av förhöjda kostnader. Det är trist att det ska behövas kriser för att inse att vi inte byggt robusta strukturer. Vi måste se till att vi har en produktion, som inte är så sårbar som den är nu, säger Erik.

Samtidigt menar han att de senaste årens kriser bidragit till kreativitet och innovation när vi har tvingats se om våra hus.

– Vi har insett att våra liv och samhällen hänger ihop, att vi måste hitta gemensamma lösningar. Och den diskussionen har aldrig varit lika intensiv i EU som den är nu. Krisdimensionerna kommer orsaka extra kostnader, men även göra oss extra tåliga. Vi måste bygga strukturer som kanske inte är de mest effektiva just när solen skiner, utan i stället på lång sikt. Även om det just nu är mest negativt det rapporteras om, så sker det mycket positivt och det gör mig väldigt optimistisk, säger Erik.

”Bygger hela samhällen”

Liberalernas talesperson i landsbygds- och bostadsfrågor, Jakob Olofsgård, och tidigare riksdagsledamoten Emma Hult (MP) diskuterade kring hur man får ihop ekvationen att bygga hållbart och ekonomiskt. De var överens om att det krävs lägre kostnader för de som vill bygga klimatsmart och Emma underströk också vikten av infrastruktursatsningar.

– Politiken måste lova att Norrbotniabanan och de infrastruktursatsningar som utlovats kommer på plats. Man ska såklart bygga ett Skellefteå där människor vill bo, jobba och leva, men om det också går att med tåg ta sig till städer längs kuststräckan så underlättar det för hela regionen att växa, säger hon.

Emma betonar att vi måste bygga hela samhällen och inte enbart husen som människor ska bo i.

– Det kan vara lätt att tappa bort när byggtakten är hög. Att exempelvis inte hinna göra utredningar om var cykelbanorna ska dras, vart kollektivtrafiken ska gå eller ytor för spontanidrott. Det här är en stor uppgift för Skellefteå kommun, både för tjänstemän och politiker. Här är det viktigt att våga ta den tid som behövs och direkt få alla bitar som bygger framtidens hållbara samhälle på plats. För det blir svårare att göra i efterhand, säger hon.

Under kunskapsdagen delade även Stiftelsen Träenigheten Skellefteå ut Träpriset till Greger Lindgren, Tyréns, och Mikael Östling, grundare av IsoTimber.

– De är prominenta människor som gjort viktiga insatser för tränäringen och som stått för bra innovationer, säger Dan Magnusson, ordförande för Stiftelsen Träenigheten Skellefteå.