Nyheter

Näringslivet, politiken och forskare överens: Alla måste samarbeta för att klimatomställningen inom byggbranschen ska bli verklighet

Om den svenska bygg- och fastighetsbranschen ska lyckas med sin klimatomställning gäller det att alla inblandade aktörer i byggprocessen, beställare, arkitekter, konstruktörer, leverantörer och byggare samarbetar i ett tidigt stadie i processen.

Det framkom tydligt under gårdagens branschevent i Göteborg, som handlade om hur vi ska skapa ett hållbart byggande i Sverige framöver.

Bakgrunden till eventet är att EU tidigare i år utsett Göteborg till en av 100 städer som ska vara föregångare och visa vägen för klimatomställningen i Europa, däribland hållbart byggande. Till 2025 ska Göteborgs stad halvera koldioxidutsläppen från allt man bygger i egen regi.

Öka användningen av klimatförbättrad betong

Vad som tydligt framkom under dagen är att fler borde använda klimatförbättrad betong i mycket större omfattning.

Hans Karlander, VD och Koncernchef på Thomas Concrete Group underströk att de flesta bostäder, byggnader, broar och tunnlar kan byggas med betong som ger en halverad klimatpåverkan.

– Internationellt har man kommit mycket längre med klimatförbättrad betong än vi och därför finns det en stor potential för att snabbt minska CO2-utsläppen inom svenskt byggande, säger Hans Karlander.

– Om vi i Sverige skulle använt klimatförbättrad betong med 50 procent lägre koldioxidavtryck i hälften av alla svenska byggprojekt, hade vi minskat CO2-utsläppen med 500 000 ton redan nu konstaterar Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Concrete Group. 

Politiker vill vara med och bidra

I den politiska debatten poängterade både Viktoria Tryggvadottir Rolka och Axel Josefsson vikten av att låta veta vilka politiska åtgärder som är fördelaktiga för Göteborgs utveckling inom hållbart byggande.

Det lyftes en poäng i att låta de fall där kommunen är beställare leda vägen på ett ännu tydligare sätt.

– Om vi kan spara 36 000 ton CO2-utsläpp bara på ett projekt som nya Centralstationen i Göteborg tack vare klimatförbättrad betong är det klart att vi är intresserade av att använda detta i fler projekt, säger Viktoria Tryggvadottir Rolka.

– Vi som stad är inte främmande för att bidra till att lyfta fram nya material likt klimatförbättrad betong, förklarar Axel Josefsson.

 Samverkan tidigt i processen

I en paneldiskussion medverkande Marina Fritsche, vice vd Wallenstam, Niklas Sparw, divisionschef för Väst- och Sydsveriges bostadsbyggandssektion på NCC, Eva-Lotta Sandberg, enhetschef på Upphandlingsmyndigheten och Carina Edblad, vd Thomas Betong.

De var rörande överens om att en av de viktigaste åtgärderna som måste till för att bygga så hållbart som möjligt framöver är samverkan på alla plan samtidigt som man måste identifiera och förtydliga roller samt ansvar mellan branschen och politiken.

Vidare framkom det att det är väldigt viktigt att materialleverantörerna får vara med på ett tidigt stadie i byggprocessen.

– Om vi kan komma in i ett tidigt skede är det lättare för oss att göra skillnad, förklarade Carina Edblad.