Nyheter

Ny betongfabrik byggs med hybridkonstruktion

Den tyska elementtillverkaren Brüninghoff valde prefabricerade väggelement i trä tillverkade av Kerto LVL till sin nya betongfabrik. Byggsektorn står för en stor del av utsläppen som påverkar klimatet negativt. Därför har hållbarhet varit en viktig faktor när Brüninghoff har valt material till den nya fabriken. Nu efterlyser Metsä Wood liknande projekt även i Sverige.     

Brüninghoffs nya betongfabrik i Hedien, Tyskland, har en yta på cirka 17 000 kvadratmeter. Redan vid planerings- och projekteringsfasen av den nya fabriken var hållbarhet viktigt. Det var ett av skälen till att en hybridkonstruktionsstomme som kombinerar betong med trä i form av Kerto LVL valdes till byggnaden.

– Genom denna konstruktion framtvingar vi en förändring mot konstruktioner som stödjer cirkulär ekonomi. Förändring behövs, eftersom byggsektorn är ansvarig för att förbruka enorma mängder resurser. Det handlar om att optimera byggmetoder, utveckla koncept med låga utsläpp och att i större utsträckning stödja återvinningslösningar, säger Frank Steffens, verkställande direktör på Brüninghoff. 

De prefabricerade, externa, icke-bärande väggelementen av Kerto LVL är tillverkade på Brüninghoffs elementfabrik och monterades ihop med en lastbärande betongstomme som tillsammans skapar hybridkonstruktionen. Byggnaden har sammanlagt 239 väggelement med en total yta på cirka 5 000 kvadratmeter. Väggelementen är lika höga som byggnadens totala höjd på 13 meter, vilket ger den ett attraktivt utseende samtidigt som den uppfyller strikta hållbarhetskrav. Den nya betongelementfabriken styr inte bara produktionen mot hållbar utveckling, utan utvecklar även ett konsekvent hållbart byggkoncept.

– Brüninghoff-koncernen tillverkar träelement och vi vill använda materialeffektiva träprodukter som laminerat fanerträ i så stor utsträckning som möjligt. Därför väljer vi noggrant partner som passar vår strategi för hållbar utveckling och som är pålitliga. I det här projektet valde vi väggelement av Kerto LVL från Metsä Wood till vår nya betongelementfabrik, förklarar André Leipold, teknisk chef på Brüninghoff Holz GmbH & Co. KG.  

Metsä Woods Kerto LVL L-skivor och Kerto LVL T-reglar har använts för de prefabricerade icke-bärande väggelementen. Det är ett material som funkar bra för industriell tillverkning av element. Kerto LVL behöver dessutom mindre volymer trä jämfört med andra trämaterial, samtidigt som styrkan i relation till vikten är utmärkt och byggtiderna minskar.

– I Sverige används framför allt stål och betong när nya fabriker och lagerbyggnader byggs. Brüninghoff-caset visar att det finns många fördelar med hybridkonstruktioner, inte minst för klimatet och det är något vi efterlyser mer av i Sverige. Den mängd Kerto LVL som använts i detta projekt lagrar kol som motsvarar totalt 165,8 ton koldioxidekvivalenter. Det betyder att trä är mycket hållbart jämfört med exempelvis stål och betong, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood Sverige.