Nyheter

Ny guide från Vertiv för minskad miljöpåverkan för datacenter

Vertiv, som är en global leverantör av lösningar för digital infrastruktur lanserar The Vertiv Guide to Data Center Sustainability. Det är en onlineguide för datacenterföretag, med syfte att beskriva hur miljöpåverkan kan minskas.
Enligt en färsk rapport från International Energy Agency står datacenter för ungefär en procent av den globala elförbrukningen. Rapporten beskriver att datacenterbranschen innan 2020 lyckades mildra elbehovet som orsakats av kapacitetsökning, genom att effektivisera driften för datacenter.
Men under 2020 ökade internettrafiken med mer än 40 procent, vilket medförde ökad energiförbrukning och miljöpåverkan för datacenter. Lägg till det att analysföretaget Mordor Intelligence förutspår en årlig ökning på 13 procent för datacenter under de kommande åren. Det behövs nya lösningar för att tämja miljöpåverkan.
– Datacenterbranschen genomsyras av aktiviteter för att minska miljöpåverkan och vår nya guide bidrar till det. Det krävs nya strategier och smartare lösningar för att minska utsläpp och användning av vatten när branschen växer, säger TJ Faze, ansvarig för miljöstrategier på Vertiv.
The Vertiv Guide to Data Center Sustainability innehåller bland annat råd om följande:
Affärsvinster med att minska miljöpåverkan
Att dra nytta av nya tekniklösningar för att öka effektiviteten för datacenter och för att öka användningen av förnyelsebara energikällor
Resurser som ramverk och mätetal för införa och utvärdera satsningar på hållbarhet
Erkända metoder (best practices) för att designa och sköta drift av miljövänliga datacenter
– Enbart i Europa har fler än 25 datacenterföretag och 17 branschorganisationer skrivit på en överenskommelse om göra sina datacenter koldioxidneutrala med hjälp av hundraprocentig användning av förnyelsebar energi, fram till  2030. Det målet kan bara uppnås med hjälp av nya strategier och innovativa lösningar för att minska resursförbrukning, säger Karsten Winther, Europachef på Vertiv.
Hämta The Vertiv Guide to Data Center Sustainability: