Nyheter

Prisat arbete minskar kraftigt betongens klimatpåverkan

Flera års framgångsrikt standardiseringsarbete i SIS/TK 190 Betong har belönats med Årets tekniska kommitté 2022, en prestigefull utmärkelse för särskilt förtjänstfulla insatser.

Vårt mest använda byggmaterial har enorma möjligheter, men också utmaningar. En är att betong innehåller bindemedlet cement, som i sin tur genererar mycket koldioxid vid framställningen. Därför gjorde SIS betongkommitté en viktig insats för klimatet, när de lyckades få alla intressenter att enas om en ny standard som kraftigt ökar möjligheten att använda alternativa bindemedel, främst restprodukter från stålindustrin och kolkraftverk. Ändå bibehålls, eller i vissa fall till och med förbättras, betongens egenskaper.

Det framgångsrika standardiseringsarbetet har nu belönats med Årets tekniska kommitté 2022, en prestigefull utmärkelse för särskilt förtjänstfulla insatser. I egenskap av ordförande representerade Markus Peterson SIS/TK 190 Betong under ceremonin, som ägde rum i Stockholm den 13 oktober.

– Utmärkelsen är ett fint bevis på att vårt hårda arbete under flera år har resulterat i verklig nytta. Hela branschen har efterfrågat den här standarden som får stor betydelse för klimatet. Jag är stolt över kommitténs process med väl förankrade beslut med många externa experter.

Markus Peterson som till vardags arbetar på branschorganisationen Svensk Betong, förklarar att standardens klimatnytta varierar beroende på vilken exponeringsklass betongen ska utsättas för. I de fall där standarden öppnar för störst inblandning av alternativa bindemedel blir det möjligt att gå från 35 till hela 65 procents inblandning av alternativa bindemedel.

– Just nu pågår en övergång och tillverkarna ska vara certifierade mot den nya standarden senast sommaren 2023. Det är viktigt att vi även når ut med information till beställare, entreprenörer och konstruktörer.

I SIS betongkommitté märks ingen nedgång i aktivitet, tvärtom har det bildats flera nya arbetsgrupper som på olika sätt arbetar för att ta fram ännu bättre betongstandarder, baserat på den allra senaste forskningen. Bland annat ser man över möjligheten att använda kalcinerad lera som bindemedel.

– Det är viktigt att standardiseringen hela tiden hänger med och att vi har en bred representation bland deltagarna. Om jag fick önska skulle jag vilja att Boverket samt universitet och högskolor tog plats i kommittén, säger Markus Peterson.