Nyheter

Fabege ökar i GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege till 94 poäng av 100, vilket innebär att bolaget rankas högst inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa. Medelbetyg i undersökning var 73 poäng.

 GRESBs data används av mer än 170 institutionella och finansiella investerare för att övervaka investeringar och navigera i de strategiska val som krävs för att branschen ska övergå till en långsiktigt hållbar framtid. GRESB utvärderingen omfattar ett brett spektrum såsom miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Totalt deltog över 1 800 fastighetsbolag i 73 länder i årets ranking.

– Vi har höga och ambisösa mål som driver hållbarhetsarbetet framåt inom Fabege. För att nå målen måste vi som bransch jobba tillsammans och hitta nya innovativa lösningar. Att mäta och följa upp resultatet och framgångar av vårt arbete att lära av vad andra gör bra är en viktig del i vägen framåt, säger Mia Häggström Hållbarhetschef på Fabege.

Fabeges mål är att aktivt bidra till att Stockholmsregionen blir en än mer hållbar plats och har högt uppsatta mål för att framtidssäkra både fastigheter och kunderbjudandet över tid. Det långsiktiga perspektivet och vårt samlade bestånd möjliggör investeringar i hela stadsmiljön, som till exempel att förbättra möjligheterna till kollektivt resande, underlätta för cyklister, uppmuntra till en hälsosam livsstil, skapa trygga gatumiljöer med gröna oaser och ett lockande serviceutbud.

Några av Fabeges hållbarhetsmål:

Klimatneutral förvaltning år 2030.

Halvering av scope 3 i nyproduktion till 2030 (jämfört med 2019).

Hela fastighetsportföljen ska fortsatt vara 100 % miljöcertifierad.

Fortsatt 100 % grön finansiering

Genomsnittlig energiförbrukning ska 2023 uppgå till i genomsnitt max 77 kWh/kvm atemp,

(idag 74 kWh/kvm atemp)