Nyheter

Grønn Byggallianse och Oslobygg jagar energitjuvar

Catch the energy thief är en av flera prioriterade åtgärder som genomförts av Oslobygg för att minska energiförbrukningen i Oslo kommun. Med dagens energiläge är kampanjen i Grønn Byggallianse regi viktigare än någonsin.

Den sätter den dagliga driften av byggnader på agendan och lyfter vikten av ett systematiskt arbete med det kommunala fastighetsbeståndet.

Huvudmålet är att avslöja onödig energianvändning utanför drifttid, så kallade energitjuvar.

– Oslobygg har höga ambitioner när det kommer till miljö och energieffektivitet. Dagens kritiska energisituation tydliggör behovet av åtgärder. En viktig del av lösningen är vad vi gör i den dagliga verksamheten; ofta behövs enkla åtgärder för att minska energianvändningen, säger fastighetsdirektör på Oslobygg, Bente Bømark Hanssen.

I år har Oslobygg tagit itu med fyra skolbyggnader och fyra förskolor. Byggnaderna har valts ut för att de har en hög energiförbrukning utan tydliga skäl för det. I aktionen på onsdagen deltog över 80 personer (energijägare) från olika delar av Oslobygg, Utbildningsverket och teknisk personal för att identifiera energitjuvarna och lära sig mer.

– I år är fler än någonsin ute på fastigheterna efter stängningstid, och det som typiskt sett upptäcks är avvikelser i tekniska system som ventilation, värme och belysningssystem, vilket också upptäcktes den här gången, säger energi- och miljöchef i Oslobygg. Magnhild Kallhovd.

Byggnader anses stå för 40 % av världens energiförbrukning. Det finns stor potential för energibesparingar i byggnader. Genom att arbeta systematiskt med att identifiera och korrigera avvikelser, samt fokusera på lärande och erfarenhetsutbyte, ska Oslobygg bidra till att minska energiförbrukningen i Oslo kommun och spara miljön.