Nyheter

Ingrid Capacity rekryterar från OBOS

Ingrid Capacity utvecklar teamet kring marketablering och anställer Martin Ivarsson som kommer närmast från bostadsutvecklingsföretaget OBOS där han arbetat som affärsutvecklare.

Martin kommer att ha en nyckelroll inom bolagets segment för långsiktiga etableringar med fokus regionalt och lokalt.

– Martins erfarenhet av kommunala och politiska processer utifrån sina tidigare anställningar har lett till en väldigt bred kunskapspalett. Han kommer verkligen att bidra till vår kommande plan för etableringar. Omställningen till fossilfria energikällor kräver en förnyad energiinfrastruktur där lagring med batterier har en avgörande roll att spela. Martin med sin kompetens kommer att bidra till det arbetet från dag ett, säger Arvid Lilljeqvist, VD Ingrid Capacity.

Martin Ivarsson kommer närmast från OBOS där han arbetat som affärsutvecklare. Tidigare har han även arbetat för BoKlok (Skanska), och har en mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner gentemot både privatpersoner, kommuner och stora fastighetsbolag. Han har en bred kunskap inom detaljplane- och tillståndsprocesser samt fastighetsrättsliga frågor och avtal. Martin är utbildad civilingenjör inom Lantmäteri.