Nyheter

Ljungbyheds flygplats får ECO-Asfalt

Peab Asfalt har totalrenoverat rullbana om 80 000 kvadratmeter vid Ljungbyheds flygplats. Tack vare stor erfarenhet och kompetens på att utföra arbeten vid flygplatser genomfördes arbetet på rekordkort tid. Den nya beläggningen består av ECO-Asfalt med lägre koldioxidutsläpp.

Arbetet som genomfördes på fyra veckor har innefattat fräsning av asfalt på rullbanan samt lagning och armering av vildsprickor i det underliggande betonglagrets rörelsefogar. Ytan har därefter belagts med cirka 10 000 ton ECO-Asfalt vilket minskat koldioxidutsläppen i projektet med 200 ton. Arbetet utfördes med en uppbreddad asfaltläggare varför man kunde lägga rullbanan i enbart sex drag och därigenom minska antalet längsgående skarvar vilket även ger ökad kvalitet och produktivitet. Slutligen har nya rörelsefogar sågats upp och fyllts med fogmassa samt ny dagermarkering har målats.

– Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet av Annehem Fastigheter, som äger Ljungbyhed Park, att utföra arbeten där höga krav ställs på både säkerhet som kvalitet. Det påvisar att vi inom Peab har all den kompetens och de resurser som krävs för denna typ av projekt, säger Peter Lövgren, arbetschef Peab Asfalt.

– Ljungbyhed är flygets vagga i Sverige och har alltid varit en plats för utbildning och innovation inom luftfarten. Vi är stolta över att kunna fortsätta flygtraditionerna i Ljungbyhed och vår ambition är att vara en plats som är starkt drivande i flygets gröna omställning. Peab Asfalts arbete gör att vi nu har en rullbana i perfekt skick, vilket ger Annehem som flygplatsens ägare och våra kunder rätt förutsättningar för framtiden. Peab Asfalts konkurrenskraft och kapacitet i kombination med ECO-Asfalt som ligger i linje med Annehems höga ambitioner gällande hållbarhet var viktiga och avgörande faktorer i upphandlingen av entreprenaden, säger Gustav Eriksson, förvaltningschef Syd, på Annehem Fastigheter.