Nyheter

Ny forskning: Hur städer kan möta vattenbristen genom att minska koldioxidutsläpp och kostnader

Idag publicerar ABB den första i en serie av nya rapporter för energi- och avloppsvattensektorerna, som belyser den påverkan tekniken kan ha för att möjliggöra för industriella kunder att minska koldioxidutsläppen och hantera energiomställningen för en mer hållbar framtid.

Mot bakgrunden av att FN förutser 40% underskott på tillgång till vatten år 2040[1] har ABB utfört forskning för att visa hur en bättre användning avloppsvattnet kan minska trycket på vattenreservoarerna.

Med en effektiv behandling kan avloppsvattnet återgå till vattnets kretslopp och återanvändas och därmed utgöra en värdefull, men ofta outnyttjad resurs för att tackla vattenbristen. Vad som också är viktigt är att det även minskar volymerna orenat avloppsvatten som pumpas ut i floder och hav med betydande negativa effekter för folkhälsan, miljö och marint liv.

– Global data visar att endast hälften av vårt avloppsvatten behandlas korrekt, säger Brandon Spencer, VD för ABB Energy Industries. Att släppa ut orenat avloppsvatten i våra vattendrag har inte bara förödande påverkan på fiske, djur, marin biologisk mångfald och folkhälsa, utan innebär också ett enormt slöseri med tillgångar. Här måste vi göra mycket mer.

Behandling av avloppsvatten är mycket energikrävande och industrin som helhet förbrukar upp till tre procent av världens totala energiproduktion[3] och bidrar till mer än 1,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.[4]

I syfte att komma till rätta med detta har ABB genomfört nio månaders forskning och modellering tillsammans med en oberoende ekonom för att visa hur ökad acceptans och integration av tekniker för processautomation kan ge både kol- och kostnadsbesparingar parallellt med effektivare behandling av avloppsvattnet.

Resultaten visar att avloppsvattenanläggningar kan minska koldioxidutsläppen med upp till 2 000 ton/år[5], vilket motsvarar den mängd CO2 som orsakar förlust av 30 000 ton glaciärmassa varje år.  Med över 50 000 befintliga avloppsvattenanläggningar i världen finns det möjlighet, om den skalas upp, att spara upp till 100 miljoner ton CO2.[6]

Dessutom kan vattenföretagen, om de implementerar ett robust paket med processkontroll och digitala lösningar, tillgodogöra sig årliga besparingar på upp till 1,2 miljoner dollar (9,5 procent) per anläggning, vilket öppnar för intäkter som gör det möjligt att behandla större mängder avloppsvatten och minska utsläppen i våra floder och hav.

– ABB har satt som mål att vara ledande inom teknik för att bevara värdefulla resurser som vatten och energi, och i slutändan möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och en mer hållbar värld. År 2021 hade vi minskat våra egna koldioxidutsläpp med 39 procent jämfört med 2019. Som en del av vår hållbarhetsstrategi 2030 arbetar vi tillsammans med våra kunder för att minska deras årliga koldioxidutsläpp med minst 100 megaton till 2030, säger Brandon Spencer.

Den globala marknaden för avloppsvatten, som drivs av behovet av mer dricksvatten, befolkningsökningen och strängare miljökrav, förväntas växa från 300 miljarder dollar 2022 till 490 miljarder dollar 2029.[7]

Den ekonomiska modelleringen i rapporten har utförts av den oberoende ekonomen Steve Lucas från Developmental Economics[8] i samverkan med ABB Energy Industries och med stöd av akademiska och industriella källor. ABB kommer att publicera flera ekonomiska rapporter som behandlar offshore-, energi- och kemikaliemarknaderna under 2022 och 2023.

Läs mer och ladda ned rapporten här:

solutions.abb/energy-transition