Nyheter

Armaturer och ljuskällor – sikta först på ekodesigndirektivet och sedan ännu bättre hållbarhet

Arkitekter, ljusdesigner och beställare ropar allt mer efter produkter som främjar hållbarhet. Armaturer och ljuskällor som håller längre, som går att återbruka eller åtminstone återvinna med samvetet i behåll. EU:s regelverk har skärpts och kommer att skärpas ytterligare, inte minst tänker vi på ekodesigndirektivet, men mycket mer krävs för verkligt hållbara produkter och riktigt hållbar ljussättning.

Ljusdagen arrangeras av Belysningsbranschen, som organiserar landets tillverkare och importörer av ljuskällor, armaturer och komponenter. Efter två års uppehåll återkom arrangemanget den 6 september, som en tillställning med fysisk närvaro.

– Denna gång har vi fokus på hållbarhet, hur det går att spara mer resurser och energi, sa inledningsvis organisationens vd Mikael Castanius.

Under konferensen användes ett lika effektivt som trevligt upplägg med nio snabbpresentationer på 8 minuter vardera. Alla handlade om hållbarhet på ett eller annat sätt. Sessionen inleddes med att Peter Bennich som är belysningsspecialist på Energimyndigheten berättade om hållbar belysning ur ett EU-perspektiv. Han visade bland annat vad EU har gjort och vad som väntar.

Ekodesign- och RoHS-direktiven fasar ut det mesta av kvicksilverbaserad belysning. Detta gör samtidigt att energianvändningen minskar. Just ekodesigndirektivet ställer nya krav på reparerbarhet, uppgraderbarhet och återvinning.

Under årets Ljusdag har vi fokus på hållbarhet, bland annat hur vi i större utsträckning ska kunna spara resurser och energi, sa Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen.

Vidgat direktiv

Nu väntar vi utvidgning av ramdirektivet för ekodesign: ”Ecodesign for Sustainable Products Regulation”. Det ska omfatta alla produkter och även material som stål och betong. Utvidgningen innebär högre krav på resurseffektivitet, längre livslängder och minimikrav på klimatavtrycket. Det senare provas nu i förhandlingar om solceller, moduler och växelriktare. Utrustningens klimatpåverkan är mycket viktig och förhandlingarna kan leda till att polykristallina solceller av låg kvalitet förbjuds i EU.

Enligt vissa forskare är de största utmaningarna för att åstadkomma hållbarhet:

1. För producenterna: ökade krav på hållbar design, inte minst längre livslängd.

2. Producenter och återförsäljare: ökade krav på cirkulära affärsmodeller, inte minst för att möta kraven på ökad livslängd, reparerbarhet, återvinningsbarhet, ersättning av produkter med tjänster.

3. För slutanvändarna (vi vanliga konsumenter): slut med slit och släng, konsumtion som livsstil måste avvecklas.

– Vi måste gå tillbaka ungefär hundra år, lappa, reparera och laga. Forskarna är skeptiska till hur vi kan ändra vårt konsumtionsmönster, det kan bli ”tomt” utan konsumtion, avslutade Peter Bennich.

Artikel finns med i senaste numret av Grönt Samhällsbyggande, läs gärna numret via länken här;

https://issuu.com/b2bnyheter.s…