Nyheter

Vianode öppnar FoU-center för hållbara batterimaterial i Norge

Vianode, som ägs av Elkem, Hydro och Altor, producerar avancerade batterimaterial med ett grönare fotavtryck. Öppnandet av VTC i Kristiansand i Norge innebär att Vianode kommer att utöka sina FoU-insatser, inklusive ett nytt kontor, laboratorium och rekrytering av fler batterimaterialforskare. Detta är ett viktigt steg mot att etablera en komplett batterivärdekedja i Norge för den europeiska marknaden.

Toppmoderna analytiska instrument, utrustning för avancerad elektrokemitestning och ett applikationslaboratorium fokuserat på användningen av Vianodes material vid batteritillverkning är installerade. Idag har VTC 16 anställda från nio nationaliteter. Planen är att öka antalet VTC-anställda till 20 i slutet av året och sedan till 25 i slutet av 2025.

– Våra material produceras med upp till 90 procent lägre emissioner än dagens vanliga anodgrafitmaterial, med unika egenskaper som möjliggör snabbare laddning, ökad räckvidd och bättre återvinningsbarhet. Ändå är det viktigt att hålla ett dedikerat fokus på ständiga förbättringar och nästa generations batterimaterial framöver. VTC är etablerat bredvid Vianodes industripilot, bara en kort bilresa från vår planerade förstafasanläggning på Herøya. Detta kommer att säkerställa att industrialisering och FoU går hand i hand, säger Stian Madshus, general manager och VP i Vianode.

– Vår tidigare FoU-anläggning finansierades av det nationella katapultarrangemanget Future Materials och var en utmärkt utgångspunkt för Vianode när vi kom igång, men nu när vi är ett större företag behövs en dedikerad anläggning. Öppnandet av VTC kommer att vara ett stort lyft för organisationen och vårt arbete, säger Bridget Deveney, FoU-direktör i Vianode.

Vianode tillkännagav nyligen en investering på 2 miljarder NOK i en batterimaterialfabrik i Herøya, Norge, med inriktning på produktion av anodgrafit för cirka 20 000 elfordon (EV) per år till 2024.

Denna investering är den första fasen i en större investeringsplan. Anläggningskonstruktionen kommer att utföras parallellt med förberedelserna för en andra fas anläggning skalad för att tillhandahålla batterimaterial till 2 miljoner elbilar per år till 2030, vilket täcker en betydande del av den globala elbilsmarknaden.

Idag innehåller en elbil i genomsnitt upp till 70 kg grafitmaterial, vilket utgör en viktig komponent i batteriet. Vianodes produkter är utvecklade baserat på specialiserat kunnande inom högtemperaturprocesser, slutna produktionssystem, lägre energiförbrukning och tillgång till förnybar energi.

VTC finansierades av Vianode. Vianode får finansiering för FoU-aktiviteter på platsen från Norges forskningsråd (NRC) och Innovation Norway, samt EU-forskningsmedel, inklusive programmet Horizon Europe.

Foto: Thomas Wolter