Nyheter

CIRC-BAT – En ökad cirkulär användning av batterier

CIRC-BAT är ett nytt och viktigt projekt som kommer att etablera ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier.

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon. Det är särskilt viktigt att se till att batterier och deras komponenter återanvänds och återvinns eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel som riskerar att bli en bristvara inom en snar framtid. Den stora utmaningen idag inom branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon.

CIRC-BAT projektet syftar till att etablera ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier genom studier och praktiska demonstrationer. Projektet kommer bland annat resultera i förslag till metoder för riskbedömning och riskminimering och ökad kunskap rörande de metoder, verktyg, riktlinjer och utbildning som behövs för att möjliggöra säkra, cirkulära och effektiva värdekedjor för batterier från elfordon.

CIRC-BAT är ett tvåårigt projekt som startade den 1 september 2022 och finansieras av Re:Source.

Projektet omfattar ett stort konsortium med representanter från primära aktörer i ekosystemet:

MRF (Motorbranschens Riksförbund), SFVF (Sveriges fordonsverkstäders förening), Borås Bildemontering AB, Walters Bildelar AB, Allbildelar AB, Ådalens Bildemontering AB, Jönköpings bildemontering AB, RISE, Conbat AB, IF skadeförsäkring AB, Stena Recycling AB, Mobility Sweden AB, Volvo Car AB, SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund Service), Stiftelsen Chalmers Industriteknik och BilRetur AB som är projektledare. Genom det samarbetet kan hela värdekedjan genomlysas och utmaningar och lösningar rörande effektiv och säker samverkan studeras.

Foto: Davgood Kirshot