Nyheter

Malmberg inleder samarbete med EkoBalans

Malmberg och Ekobalans har skapat ett samarbete med avsikten att erbjuda helhetslösningar för restflödesåtervinning. EkoBalans erbjuder lösningar för återvinning av växtnäring och hållbar hantering av restflöden från avloppsreningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri och jordbruk.

Resultatet blir högkvalitativa jordförbättringsprodukter och förenklad slamhantering där en hög andel fosfor och mer än 75 procent av kvävet kan återvinnas. Med Malmbergs långa erfarenhet och processkunnande om vattenrening och slamhantering samt kapacitet som totalentreprenör skapas en intressant konstellation.

Anders Månsson, Sälj- och marknadschef Malmberg Vattenrening:

– Vi möjliggör det cirkulära samhället och skapar nu ett värdeskapande koncept till marknaden tillsammans med Ekobalans. Hantering av avloppsslam och återvinning av näringsämnen är en teknik i tiden och vi är övertygade att vi nu kommer kunna påverka våra kunder i en nödvändig riktning som gynnar vår miljö. EkoBalans teknik ligger helt i linje med vårt mål att bli Generation Zero.

Erik Kvarmo, VD, EkoBalans:

– EkoBalans satsningar på återvunna och cirkulerade restflöden kommer att kräva långsiktiga och pålitliga samarbeten och vi är säkra på att vi tillsammans med Malmberg har en partner som stärker vårt erbjudande.