Nyheter

Norconsult vinner ytterligare ramavtal med hållbarhetsfokus på Gotland

Norconsult har vunnit ett ramavtal för GotlandsHem, det kommunala bostadsbolaget på Gotland, som står inför stora nybyggnationer. Det är ett av många kommande uppdrag för Norconsult på ön och utmärkande för projekten är en stark hållbarhetsprägel.

GotlandsHem planerar 300 bostäder och Norconsult kommer leverera tjänster inom VA-projektering, landskap, konstruktion och geoteknik.

– Vi är glada över att ha vunnit det här avtalet eftersom det här är en kund som verkligen har fokus på hållbarhet. Om viljan finns så är det enklare för oss att hitta lösningarna, säger Josefin Moberg, uppdragsledare inom VA-process på Norconsult.

Hon understryker att Gotland siktar på att bli den första klimatneutrala regionen i Sverige till år 2040.

– Det finns ett energicentrum som ska verka för den visionen, även om den bromsades lite av pandemin. Men många krafter i samhället vill ställa om, både privatpersoner och näringsverksamheter. Det handlar till exempel om biogas, solceller, klimatneutral cementproduktion och olika insatser för att spara vatten.

Just hållbarhetsprägeln genomsyrar flera av de projekt som Norconsult är involverade i på Gotland. Norconsult har exempelvis sedan ett år tillbaka ett ramavtal med regionen och driver flera projekt inom framtida vattenförsörjning och dricksvattenteknik.

– Vattentillgången har länge varit ett problem och vi har bevattningsförbud sedan 2016. Vi jobbar bland annat med hur man ska hantera vattenbehoven kopplat till kommande nybyggnation. Vi jobbar också med leverans och kapacitet kopplat till utbyggnad och renovering av det byggnadsminnesmärkta vattenverket i Visby, säger Josefin Moberg.