Nyheter

Lägre byggaktivitet ger utrymme för en snabbare grön omställning

– Det finns god kapacitet inom elbranschen att genomföra ENØK-åtgärder som får Enova-stöd, säger Tore Strandskog i Nelfo. Färska siffror visar att långt över hälften av företagen har kapacitet att hantera flera uppdrag.

Nelfo ä en riksförening i NHO, Norge, och organiserar el-, ekom- och hissföretagen utöver systemintegratörerna. Nelfo grundades 1913. Nelfo är en arbetsgivar- och industripolitisk organisation.

– Det har funnits ett intryck av att elbranschen inte har kapacitet att installera solceller och ENØK-åtgärder i byggnader. Det stämmer inte, säger Tore Strandskog, näringspolitisk chef på Nelfo.

Som en del av NHO:s senaste medlemsundersökning har Nelfo frågat sina medlemsföretag om deras kapacitet att hantera en ökad mängd uppdrag.

Detta svarar de:

16 procent kan ta flera uppdrag samtidigt.

38 procent kan ta på sig fler uppdrag senare under hösten och under vintern.

29 procent klarar av mängden uppdrag vi har idag, men tar inte fler.

Detta motsvarar även Nelfos senaste marknadsrapport med siffror från Prognosgesenteret.

– Förklaringen är att vi räknar med lägre byggaktivitet de närmaste åren, det gäller framför allt nya bostäder och kommersiella byggnader. Orsaken till nedgången är bl.a. ökade byggkostnader och högre räntor, säger Strandskog.

Nelfo anser att det nu är smart, både för företagen och myndigheterna genom Enova, att lägga mer av verksamheten på åtgärder som hjälper oss att spara el. Om vi ​​ska nå målen om minskade utsläpp och ökad elektrifiering måste vi snabbt skaffa mer el genom energieffektivisering och solkraft. Och med dagens elpriser är detta en win-win-situation. Hushållen får en sänkt elräkning och det frigörs energi som vi kan använda till annat.

– Norge har stor potential för energieffektivisering, solkraft och smartare elanvändning. Ett förverkligande av potentialen kommer att frigöra energi för klimatförändringar, samt skapa ringeffekter i form av ökad sysselsättning och värdeskapande i leverantörsföretagen och hos andra marknadsaktörer, säger Tore Strandskog i Nelfo.