Nyheter

Så här bidrar smart vattenkylning av datacenter till ökad hållbarhet

Text: Karsten Winther, chef för EMEA hos datacenterleverantören Vertiv

Kodioxidavtrycket från världens datacenter är en brännande fråga i dag, och den kommer att dra till sig allt mer intresse under kommande år. En väg för att lyckas minska miljöpåverkan är att använda moderna lösningar för vattenkylning. Det gör det möjligt att minska både direkta och indirekta utsläpp, skriver Karsten Winther, chef för EMEA på Vertiv.

Ibland känns det som om datacentren är på väg att ta över vår planet. De växer i alla fall fram som svampar ur jorden. Analysföretaget Omdia förutspår till exempel en årlig tillväxt för molnanvändning på 16,6 procent för den kommande femårsperioden, med ett ökat behov av datacenter som följd. Telekomoperatörer är en av typ av företag som är mycket aktiva vad gäller tillväxten av datacenter.

Tillväxten innebär ett ökat fokus på den miljö- och klimatpåverkan som datacentren står för. De som driver datacenter behöver anstränga sig för att minska deras koldioxidavtryck. Många datacenterföretag har också anslutit sig till The Climate Neutral Data Centre Pact, som går ut på att uppnå klimatneutralitet till 2030. Smart vattenkylning, så kallade chilled-water systems, är en lämplig tekniklösning för att lyckas. Det gäller både för att minska direkta och indirekta utsläpp.

Minska direkta utsläpp

GWP (Global warming potential) är ett mått som används för att bedöma klimatpåverkan av växthusgaser. Ju lägre värde, desto bättre för miljön. Ett sätt att sänka värdet är att använda moderna köldmedier, av typen HFO-gaser (hydrofluoro-olefins). Det finns beräkningar som visar att användning av sådana kan minska utsläpp med motsvarande 105 miljoner ton koldioxid fram till 2040. Problemet med dem är att de flesta klassas som milt brandfarliga, vilket kräver ny design av kylsystem, vilket är kostsamt.

Vattenkylning är ett bra alternativ för att hantera HFO-gaser, eftersom de senare hanteras i separata behållare som oftast finns utanför datacenter. Det förenklar hanteringen av HFO-gaser för kylning av datacenter, och gör det enklare att minska direkta utsläpp.

Indirekta utsläpp kräver optimering

Minskning av indirekta utsläpp för datacenter handlar i stor utsträckning om att minska energianvändning. Även här kan användning av effektiv vattenkylning bidra. I ett sådant kylsystem står kylkompressorn för den största elförbrukningen. Användning av växelriktare, eller omriktare, ger högre effektivitet och därigenom lägre elförbrukning för kylkompressorer. Det gäller speciellt för partiell belastning.

Det finns fler exempel på nydanande tekniklösningar som bidrar till sänkt elförbrukning. Och vi ska inte glömma bort gammal hederlig optimering. De flesta system, av vilka slag de än är, kan fås att fungera bättre utan att komponenter byts ut. Ett exempel är att förbättra utnyttjandet av olika delar av stora kylsystem.

Ytterligare ett bidrag till kampen mot hög elförbrukning är att har ASHRAE har ökat sin rekommendation för temperatur för utrustning i datacenter i drift till 27 grader. Det gör att behovet av kylning av vatten i kylsystem minskar. I vissa fall gör det till och med att naturlig kylning, att dra nytta av ett kallt klimat, blir möjlig där den inte varit det tidigare. ASHRAE står för American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Slutsatsen är att det absolut går att minska både direkta och indirekta utsläpp från kylsystem för datacenter. Det är ett måste i takt med att kraven på minskad miljöpåverkan ökar, samtidigt som datacentren blir fler och större.