Nyheter

Tillgången på vatten – är en av de globala utmaningarna – men lösningar finns

Vår tids utmaningar handlar om miljö och naturresurser. I år har det varit den värsta torkan på över 500 år och klimatet har seglat upp som vår tids ödesfråga. Att hushålla med bland annat vattentillgångarna blir allt mer angeläget. Inte minst för bygg- och fastighetsbranschen som ensamma står för 40 procent av de totala utsläppen i Europa.

Samtidigt med att resursproblematiken blir uppenbar ökar de formella kraven inte minst på de största fastighetsbolagen. Hårdare regler från EU kommer i form av EU-taxonomin. Den kommer att styra mot hållbara investeringar och de företag som inte kan prestera har svårt att finansiera sina projekt. Vattenhushållning är en av punkterna där man måste prestera.

– Vatten som resurs har tidigare inte riktigt tagits på allvar, men under sommarens torka ute i Europa har vi blivit påminda om vattnets betydelse. Hos oss är dricksvatten för billigt och vi behandlar det som om det vore en oändlig resurs, säger Patrik Tjäder, försäljningschef för Skandinavien hos Smartvatten.

Även energi slösas bort

Att inte hushålla är dumt, både ur miljömässig och ekonomisk synpunkt. När vatten förbrukas innebär det att också energi förbrukas. För fastighetsägaren innebär överförbrukning onödiga kostnader.

– Samtidigt är vatteneffektivitet alltså en viktig hållbarhetsfråga, både lokalt och globalt, fortsätter Patrik Tjäder. Det är viktigt att följa upp förbrukningen frekvent och noggrant, spara vatten genom undermätare och installera vattenbesparande åtgärder.

I flertalet miljöcertifieringar ges poäng för varje steg som förbättrar vattenhushållningen, och här kan Smartvatten ge förutsättningar för att samla poäng då vatteneffektivitet får en del av poängsättningen.

Lösningar finns

Ofta har fastighetsbolaget ett antal huvudmätare som avläses en gång per månad. Det räcker inte för att jobba strategiskt med vatteneffektivisering. Smartvatten erbjuder lösningar för att ha mycket bättre koll och möjlighet att kontinuerligt trimma vattenhushållningen.

Hela 70 procent av alla fastighetsskador är vattenrelaterade och i dag så upptäcks vattenläckage först när det är väl synligt, vilket resulterar i stora och dyra skador.

Smart vattenmätning fungerar som en fastighetsägares öron och ögon i rörsystemet. Det är en assistent som fyller i all information och det enda Smartvattens kunder behöver göra är att se över rapporterna, datan och analyserna för att veta vilka åtgärder de ska ta till och när.

Digitalisering är såklart en nyckel till en lyckad vatteneffektivisering. Genom att läsa av vattenförbrukningen på ett så frekvent och noggrant sätt som möjligt och helst på minutbasis, så kan man direkt se avvikande mönster och få ett bra underlag.

Kort och lång sikt

Smartvatten svarar för både den hård- och mjukvara som behövs för kort- och långsiktig vattenhushållning. Många pratar om hur viktigt det är att få in korrekt data och vikten av att använda sig av digitala avläsare. Visst är det ett jättebra hjälpmedel som förenklar processen och gör den mer korrekt, men skillnaden ligger i vad fastighetsägare sedan gör av all den data de har samlat in. Det är viktigt att agera på datan. I Smartvattens fall används avancerade algoritmer som förser våra kunder med läckagelarm och hjälper till att skapa insikter i förbrukningen.

Fastighetsägaren sänker sina kostnader för vatten och för energi, med upp till 30 procent respektive 10 procent, och lyfter samtidigt engagemanget för vatten som resursfråga, både lokalt och globalt. Genom dessa åtgärder kan branschen bidra till ”Rent vatten och sanitet till alla” som är ett av 17 hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030.