Nyheter

ECO-Prefab klarar kraven för Miljöbyggnad Guld

Det är sedan tidigare fastslaget att Byggelements ECO-Prefab har avsevärt lägre koldioxidutsläpp än element med traditionell betongblandning. Nu visar nya tester att ECO-Prefab även är bra för inomhusmiljön. Elementen har så låg radonhalt att de lever upp till kraven för byggbranschens högsta miljöklassning – Miljöbyggnad Guld.

Efter rökning är radonexponering den vanligaste orsaken till lungcancer och sedan mitten av 1960-talet har cirka 25 000 tusen svenskar drabbats av lungcancer på grund av radon. I Sverige har nybyggda hus oftast låga radonhalter, men mycket arbete återstår för att ytterligare minska sjukdomsriskerna.

Enligt Svensk radonförening skulle antalet lungcancerfall i Sverige minska med ett par hundra per år om radonhalten i samtliga bostäder var lägre än 200Bq/m3 (200 becquerel per kubikmeter). Certifieringen Miljöbyggnad Guld har en betydligt lägre gräns på 60 Bq/ m3, vilket Byggelements ECO-Prefab alltså klarar.

– Det är mycket glädjande att våra ECO-produkter lever upp till de högt ställda kraven. Det ska vara tryggt att bygga bostäder tillsammans med Byggelement och det är helt centralt för oss att ta hänsyn både till miljö och hälsa, säger Jörgen Danielsson, KMA-chef på Byggelement.

Testerna har genomförts av det oberoende forskningsinstitutet RISE och gäller ECO-Prefab där cementen ersatts av 30 respektive 50 procent slagg. Genom att undersöka en betongkub besående av ballast, cement och slagg går det att beräkna hur hög radonhalten kommer att bli i ett rum som är gjutet med denna betong.

– Genom att ersätta en del av cementen med ett alternativt bindemedel kan vi halvera koldioxidutsläppen jämfört med traditionell betongblandning, säger Jörgen Danielsson. Det är också väldigt bra att samma produkter även lever upp till branschens tuffaste certifiering för inomhusmiljö.

Foto: Jeon Sang-O