Nyheter

Wellspect HealthCare sätter vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Science Based Targets initiativet (SBTi)

Med sin vision inställd på nettonollutsläpp i värdekedjan till år 2045 och en betydande minskning av utsläppen redan under 2030, ansluter Wellspect HealthCare, ett dotterblolag till Dentsply Sirona, Incorporated nu sig till Science Based Targets initiativet (SBTi). Detta åtagande omfattar fastställande av kortsiktiga och långsiktiga företagsomfattande utsläppsminskningar som är vetenskapligt baserade och i enlighet med SBTis ramverk för nettonollutsläpp.

Nu följer en oberoende granskning och ett godkännande av Wellspects kortsiktiga och långsiktiga utsläppsmål av SBTi.

– Hållbarhet är en del av vår övergripande affärsstrategi. Den är integrerad i hela vår värdekedja. Nästa naturliga steg är att inkludera globalt erkända vetenskapligt baserade mål i vårt hållbarhetsarbete, säger Svenn Poulsen, Group Vice President på Wellspect HealthCare.

Just nu genomgår Wellspect ett skifte i sina tillverkningsprocesser där material, maskiner och energikällor granskas och ersätts med alternativ med lägre klimatpåverkan. Tidigare i år tillkännagav Wellspect också lanseringen av världens första miljömärkta kateter.

För att befästa sin ambition om att bli ett hållbart företag, redovisar Wellspect också de framsteg som gjorts på årlig basis.

– Som branschledare är det vårt ansvar att minska vårt koldioxidavtryck och driva en övergång till en mera ansvarsfull produktion i vår bransch. Det är så vi kan göra riktig skillnad. För våra kunder och för samhället i stort, avslutar Svenn Poulsen.

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiativet (SBTi) är ett globalt ramverk som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa utsläppsminskningsmål i linje med den senaste klimatvetenskapen. Det är inriktat på att få företag över hela världen att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. SBTi definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapligt baserad klimatmålsättning och bedömer självständigt företagens utsläppsmål.