Nyheter

TRÄ20222 – Södra tror på KL- trä bygger stor fabrik i Värö

Text: Gösta Löfström

Södra storsatsar på korslimmat trä. Företagets andra fabrik i Värö är på väg att tas i bruk och väntas leverera stommaterial till 4000 bostäder om året, tio gånger mer än vad som produceras vid den befintliga fabriken.

Södra Skogsägarnas första fabrik för korslimmat trä togs i bruk 2019 och till sommaren 2023 ska den andra fabriken vara klar att tas i drift, också den på Väröhalvön i Varbergs kommun sex mil söder om Göteborg. Där har Södra också sin stora fabrik för pappersmassa.

Den nya fabriken är på 280 x 80 meter, helt byggd i trä, med en årlig kapacitet på 100.000 kubikmeter massivträ, som ska uppnås inom 1,5 år. Det motsvarar behovet för bygget av bortåt 4500 bostäder.

Uppstarten för den nya fabriken har precis påbörjats, men det kvarstår ytterligare kapacitetstester och övertagande av hela linjen. Under en tid framåt ligger ansvaret för maskinparken kvar på maskinleverantören innan Södra tar över helt. Till dess löper finjusteringar av hela maskinflödet på parallellt med produktion.

– Den nya fabriken ger en kapacitet som är tio gånger så stor som den vi redan har. Vi har fördelar genom att ha egen energiförsörjning från vårt massabruk och vi har nära till råvaran, allt på mindre än tio mils avstånd, säger Stefan Eierborg, som är ansvarig för sälj- och projektutveckling vid Södra Building Systems.

Gör rätt från början

Och om framtiden för hållbart byggande av trähus säger han:

– Man måste göra rätt från början när man projekterar trähus, satsa på återkommande planlösningar och planera noga för att minska andelen restmaterial, och till exempel inse att det är dyrt att bygga burspråk. Synligt trä på väggarna tenderar att ge kostnadsdrivande lösningar för ljud och brand. Bryt bjälklag mellan lägenhetsskiljande väggar är ett annat råd, montera vertikalt. Ta med installationerna och bjud in montagekunniga från början.

Stefan Eierborg slog fast, när han talade vid Trä 2022, att det inte är dyrare att bygga med KL-trä om man gör rätt från början. Och att en trästomme från Värö ger ett klimatavtryck på 34 kilo CO2-emissioner per kubikmeter att jämföra med centraleuropeiska alternativ med energi i form av kol och gas och stora avstånd till råvaran som ger cirka 150 kg och standardbetong kanske 270 kg.

– Men det gäller att vara prestigelös, ta hjälp av dem som kan, till exempel när det handlar om ljud, brand och fukt. Kunskapen och erfarenheterna finns redan, men man måste göra rätt från början och vara prestigelös.

Skogen kommer att räcka till

Stefan Eierborg slog också fast att:

De projekt med KL-trä i stommen som startar redan i systemhandlingsskedet blir bra projekt.

Ljud, brand och fukt är frågor som ofta lyfts när det gäller träbyggen. Men det finns erfarenhet och kunskap att hantera det. Det är inget problem idag.

Vi mår bra av att bygga och bo i trähus, det finns det undersökningar som visar. Och vi är trygga med att skogen kommer att räcka till:

– För varje träd som fälls av våra 52 000 medlemmar återplanteras tre. Snittavverkningen i våra medlemmars skogar är 80 procent av tillväxten. Det är alltså en ständig tillväxt. Under den här konferensdagen har det vuxit motsvarande ett åttavåningshus i våra medlemmars skogar.