Nyheter

Växande intresse för Quartzene® i cool roof-applikationer

Quartzene® blir alltmer efterfrågat för användning i cool roof-applikationer, särskilt av aktörer i södra Europa. Svenska Aerogels senaste order exemplifierar detta. Ordern på 500 kg Quartzene® skickades nyligen i väg till franska distributören Novcoat.

Novcoat kommer i sin tur att distribuera materialet till bolaget Renovcoat för användning i cool roof-lösningar.

Renovcoat säljer såväl antikondenserande färg som cool roof-färg innehållandes Quartzene® på den franska och afrikanska marknaden. Materialet från denna order kommer således att användas i den sistnämnda applikationen.

Cool roof-färger kan appliceras på hustak för att reflektera bort solstrålar och därmed minska den värme som byggnaden absorberar.

I varma länder kan detta resultera i en minskad energianvändning, med lägre energikostnader som följd. Cool roof-produkter skapar även en hälsosammare inomhus miljö för människor, djur och livsmedel.

Då Quartzene® har isolerande egenskaper och ett högt SRI-index (solar reflectance index), är materialet en avgörande tillsats i cool roof-applikationer. Detta har lett till återkommande ordrar på Quartzene® för denna typ av produkter.