Nyheter

Ecophons återvinningstjänst kan bli Årets cirkulära initiativ 2022

Ecophons återvinningstjänst SoundCircularity är finalist till Årets cirkulära initiativ på Återvinningsgalan 2022. Galan arrangeras av tidningen Recycling med prisutdelning den 24 november.

SoundCircularity är en heltäckande återvinningstjänst för byggbranschen. Överblivna väggabsorbenter och undertak vid bygg-, installations- och rivningsprojekt sorteras och samlas in för transport och materialåtervinning. Mineralull har tidigare varit svår att återvinna och hamnar oftast på deponi. Med SoundCircularity blir det i stället nytt byggmaterial och användaren får ett certifikat på sina klimatbesparingar och minskad mängd deponerat avfall.

– Vi är hedrade över detta kvitto på vårt bidrag till en mer cirkulär byggbransch. Vi ser det som vårt ansvar att underlätta återvinningen av akustikpaneler i byggprojekt. Ecophon ordnar med transport och ser till att återvunnet material blir nya byggprodukter, säger Erika Edlund, hållbarhetsspecialist Ecophon.

Ecophons hoppas att mängden insamlat och återvunnet material ska öka i takt med att fler byggaktörer söker lösningar för minskad klimatpåverkan. Efter introduktionen i Sverige har SoundCircularity även lanserats i Frankrike och Finland. Ecophons mål är att lansera återvinningstjänsten på samtliga europeiska nyckelmarknader till år 2025.

Ett av Sveriges etappmål inom miljömålen är att förberedande för återanvändning och materialåtervinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall ska uppgå till minst 70 viktprocent senast 2025. Under 2020 var återvinningsgraden 53 procent, enligt Naturvårdsverket.

– Bygg- och fastighetsbranschen behöver göra mer för att nå miljömålen. Därför är vi lika glada för de andra finalisternas cirkulära initiativ, säger Marie Clint, marknadschef Ecophon Sverige.

Övriga finalister i kategorin ”Årets cirkulära initiativ” är Gävle kommun och Sweco Architects med stadsomvandlingsprojektet Näringen samt Rebel Light med en modell för cirkulär belysning.

Återvinningsgalan arrangeraras av tidningen Recycling i samarbete med Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige. Vinnare i respektive kategori utses på Återvinningsgalan på Berns den 24 november. Läs mer här: http://www.atervinningsgalan.se/arrangement/awards.xhtml

Läs mer om etappmålet om materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall: 

https://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/mer-bygg–och-rivningsavfall-materialatervinns-och-forbereds-for-ateranvandning/

Läs mer om SoundCircularity här: 

http://ecophon.se/soundcircularity