Nyheter

Ny statistik: Utsläppen från flyget fortsätter att öka

Utsläppen från den svenska flygbranschen ökade med 140 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period förra året, visar ny statistik från SCB.

Den stora ökningen bör ses i ljuset av minskat flygande under covid-19-pandemin. Utsläppen från flygbranschen är fortfarande lägre än före pandemin.

– Coronapandemins minskande effekt på utsläppen från flygbranschen som vi sett mellan åren 2020 och 2021 klingade av under andra kvartalet 2022. Men flygbranschen ligger fortfarande 14 procent under utsläppstalen för motsvarande kvartal 2019, säger Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Totalt uppgick utsläppen från den svenska ekonomin till 11,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter under andra kvartalet i år. Det är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se:

Utsläppen från flygbranschen fortsätter att öka andra kvartalet 2022

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.