Nyheter

Tata Steel börjar sälja certifierat koldioxidsnålt stål

Tata Steel kommer att börja sälja certifierat koldioxidsnålt stål till sina kunder i Europa, bland annat i Norden. Koldioxidbesparingarna har verifierats av de oberoende experterna DNV. 

Som en del av företagets arbeta med att minska sin andel koldioxidutsläpp, som går under namnet Optemis, kommer certifierat stål med lägre koldioxidutsläpp nu att erbjudas kunderna under namnet Optemis Carbon Lite. Detta efter en växande efterfrågan från bland annat byggnadsindustrin, fordonsindustrin, förpackningsindustrin och vitvarutillverkare.

– Lanseringen av Optemis Carbon Lite är ett viktigt steg i vår resa mot att minska våra koldioxidutsläpp. Intäkterna från försäljningen av Optemis Carbon Lite-certifikat kommer att användas för att finansiera ytterligare projekt som genererar ytterligare koldioxidbesparingar, vilket påskyndar vårt arbete. Indirekt kommer det även hjälpa våra kunder att uppnå sina koldioxidmål längre ner i leveranskedjorna, förklarar Anil Jhanji, Chief Commercial Officer på Tata Steel.

Övergången till att tillverka grönt stål är den största förändringen i företagets mer än hundraåriga historia. Tata Steel har förbundit sig till att vara koldioxidneutrala före 2045 och släppa ut mellan 35 och 40 procent mindre koldioxid före 2030. Detta kommer i första hand att uppnås med modern ståltillverkningsteknik som använder väte eller gas istället för kol.