Nyheter

TILLVERKA I TRÄ ett projekt och en uppmaning

Text: Gösta Löfström

Tillverka i trä är en uppmaning som företaget Derome egentligen inte behöver, det har man byggt hela sin verksamhet på genom åren. Men projektet med det namnet är till god hjälp för utvecklingen av ny teknik i branschen. Tillverka i Trä var också ett av ämnena vid konferensen Trä 2022 i Bengtsfors.

Tillverka i Trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin i syfte att ta vara på den kompetens som finns inom produktion, automation och digitala system för att företag inom husbyggnation, inredning och design ska kunna utvecklas med nya lösningar och smartare processer.

Bakgrunden till projektet är att flerbostadsbyggandet i trä ökar och ett mål är att ta vara på den spetskompetens som finns inom produktionsteknik i Västra Götaland.

Innovatum Science Park är projektledare för Tillverka i Trä och övriga parter är Högskolan Väst i Trollhättan, Göteborgs Universitet, Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg Science Park i Göteborg.

Högskolan Väst har egen forskning inom det skogliga området och vid Innovatum finns ett Produktionstekniskt centrum, en samverkansarena för flera olika verksamheter och inriktningar, så även för det skogliga.

Digitalisering A och O

– Byggbranschens stora utmaning och möjlighet är produktivitetsfrågan. Träbyggandet har en enorm potential. Automation är viktigt och digitalisering är en av många möjliggörare, men bara om man redan har effektiva arbetsprocesser. Det sa Jan Oscarsson, innovationsledare inom hållbar industri vid Innovatum Science Park vid Trä 2022.

– Men, när det gäller automation ligger bygg långt efter. Om fordonsindustrin på en skala ligger på 10, så ligger bygg på 3 till 4 när det gäller automation. Här finns mycket att göra, det behövs ett tekniksprång.

Hans kollega Eivind Vogel-Rödin, chef för startupverksamheten vid Innovatum Science Park förklarade projektet:

– Vår roll är att stötta innovativa startups att skala upp sina affärer och ta sig till en internationell marknad. Fokus ligger på affärsmodulering, rådgivning inom juridik, it, kapitalanskaffning med oerhört erfarna affärscoacher. De har drivit bolag själva, har startat, drivit och sålt. Enligt en rapport är det endast två procent av Nordens alla startup-bolag som fokuserar på den skogliga sektorn.

Innovatum lyfter bland annat tre exempel där företag samarbetar med forskare och studenter från Högskolan Väst i Trollhättan:

För det halländska företaget Derome Träteknik har medverkan i Tillverka i trä resulterat i ett pilotprojekt där en doktorand och en grupp studenter undersökt om AR-teknik kan underlätta företagets produktion av takstolar. Sådana har ofta unik design vilket innebär att takstolsoperatörerna ständigt anpassar monteringen efter nya mått. Genom att använda AR-glasögon kan operatören få exakta monteringsanvisningar direkt i synfältet. Det är en teknik som anses både effektivisera arbetet och höja kvaliteten i produktionen.

Skogskoncernen Södra satsar bland annat på produktion av korslimmat trä, KL-trä, och undersöker hur nya fabriker för produktionen ska utformas. Detta mot bakgrunden att framtidens produktion väntas bli mer digitaliserad än dagens. Bland annat handlar det om utvecklad produktionslogistik för effektivare processer och flöden.

Det Ölandsbaserade företaget Click-In-Fixture Systems undersöker hur flexibla automationslösningar kan kombineras med företagets nya produkt för fönstermontering.

Bildtext Derome:

Derome tar hjälp av projektet Tillverka i Trä och Högskolan Väst för att utveckla tekniken kring tillverkning av takstolar.

Foto: Ulrich Dregler