Nyheter

Guld till Wallenstams huvudkontor

Wallenstams huvudkontor har prisats med guld i kategorin Miljöbyggnad iDrift i tävlingen Sweden Green Building awards 2022. Både huvudkontoret och regionkontoret i Stockholm är nyligen certifierade i guldkategorin enligt Miljöbyggnad iDrift enligt Sweden Green Building Council (SGBC).

Motiveringen till priset lyder:

”Den vinnande byggnaden är ett gott exempel på att en byggnad kan vara hållbar över tid. Trots sin höga ålder har byggnaden klarat av att erhålla betyget guld i Miljöbyggnad iDrift med hjälp av investeringar i exempelvis återbruksstationer och gröna väggar. Förvaltningen visar på ett fint sätt hur arbetet med certifieringen bidragit till bättre kunskap och förståelse för byggnaden.”

– Det här är fantastiskt roligt, certifieringen har varit en tuff, intensiv men också väldigt givande utmaning. Dessutom en fantastiskt bra genomgång av fastigheten från topp till tå, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift utgår från fem områden, inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick som i sin tur omfattar 14 indikatorer. Genom ett effektivt samarbete och tydligt målfokus lyckades organisationen på lite drygt två månader få båda kontoren certifierade i den högsta kategorin.