Nyheter

Innovatum i centrum för utvecklat byggande i trä

Text: Gösta Löfström

Innovatum Science Park i Trollhättan har av tradition varit stark inom verkstadsindustrin, men arbetar allt mer även med utveckling av bioekonomi och skogsbranschen.

– Ett exempel är att vi är drivande i nätverket Tillverka i trä, ett nätverk med ett 30-tal partners kring industriellt byggande i trä, som varit igång i fem år och som ska hålla på fram till våren 2023. Men vi räknar med att det nätverk som skapats ska fortsätta sin samverkan och sina utbyten. Det säger Linda Bohlin Trajkovski, vd för Innovatum Science Park, som var en av arrangörerna till konferensen Trä 2022.

– Det finns ett oerhört starkt engagemang från de deltagande intressenterna som bland annat gör egna tester och har utbyten sinsemellan. Ambitionen är att knyta vårt arbete här i Västra Götaland närmare intressenter i både Värmland och Norge.

– Vi är ett utvecklingscenter, en resurs för företag och näringsliv att fortsätta vara riktigt konkurrenskraftiga, fortsatt ligga i framkant och ställa om till hållbarhet på riktigt. Tror man att man kommer längre genom samverkan, att det går att göra bättre affärer och bli ännu mer hållbara genom samverkan, ja då är en Science Park en resurs och en möjliggörare, säger Linda Bohlin Trajkovski.

– Vi initierar projekt, vi driver forskning kring innovationsprojekt tillsammans med andra som har kunskap inom området. Vi möjliggör att man kan testa och demonstrera innan man skalar upp.

Allvar och lek

Innovatum Science Park i Trollhättan är en av sex Science Parks som finansieras av Västra Götalandsregionen och som tillsammans arbetar för att nå regionens utvecklingsplan 2030.

Innovatum Science Park har i 25 års tid hjälpt företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer, främst inom industriell teknik. Den innehåller en inkubator med cirka 30 företag som stöd till startups, men hyser också ett Innovatum Science Center, en upplevelseplats med interaktiva stationer, kreativa lekplatser och experiment. Därtill finns Wargön Innovation, som arbetar med materialinnovationer, och ett Energikontor Väst för rådgivning.

På bilden: Linda Bohlin Trajkovski är vd för Innovatum Science Park i Trollhättan som sedan några år engagerar sig i bioekonomi och hållbart byggande i trä

Foto: Gösta Löfström