Nyheter

Skatteverket kräver grönt hyresavtal i Östersund

Text: Mikael Hedlund

När Skatteverket väljer att lägga sitt nya lokalkontor i Östersund på campusområdet kräver myndigheten ett klimatsmart hyresavtal med bland annat el från förnybara källor. 

Skatteverkets huvudkontor i Sundbyberg har berömts för miljöambitionerna. Även kontoret i Östersund genomsyras av höga miljöambitioner när fastighetsbolaget Intea bygger ett kontorskomplex på 6 750 kvadratmeter åt myndigheten, en byggnad med hållbarhet i fokus.

Skatteverkets ambition är att tillsammans med fastighetsägaren jobba med miljömässig hållbarhet. Därför vill vi alltid teckna ett grönt hyresavtal i samband med inflytt som en grund för ett sådant samarbete. Minimikraven är basen i detta, säger Rickard Fenberg, projektledare för Skatteverket i Östersund, tillika ansvarig för lokalförsörjningsprojektet. 

Energianvändningen i lokalerna regleras via hyresavtal och ska komma från förnyelsebara källor.

– Vi ska bidra till minskad energiförbrukning genom att planera för yteffektiva lokaler samt samverka med fastighetsvärden kring andra energieffektiviseringsåtgärder.

Miljöhänsyn och stort fokus ska ligga på cirkularitet vid materialvalen. Miljöhänsyn skall även tas vid underhåll, skötsel och drift. 

Byggnaden ska få två huskroppar som kopplas ihop med en glasad mittdel. Lokalerna blir öppna, flexibla och anpassningsbara. Centrala delar av den bärande konstruktionen blir synlig, däribland trädetaljer i trapphus. 

För Intea Fastigheter som träffat ett 6-årigt avtal med Skatteverket om lokalerna, har målsättningen varit att hållbarhet ska genomsyra arbetet i bolaget och hållbarhet är något man involverar tidigt i sina projekt. 

Korslimmat trä i stommen

För att uppnå en öppen planlösning och hög takhöjd har Intea valt att utgå från stommar i korslimmat trä. Det ger konstruktionen en stor spännvidd, eftersom KL-trä har låg vikt i förhållande till bärkraften. 

– Projektet utgår från en cirkulär design och har höga hållbarhetsmål, vilket är huvudskälet till att vi valde trä. Vi har även satsat på andra klimatsmarta lösningar, till exempel klimatförbättrad betong i grunden och solceller på taket, berättar Jerker Häggström, vd på Intea Östersund.

För monteringen står Nyman Wänseth Byggmästare. 

– Setra har möjlighet att leverera de storlekar och den bredd som vi önskar. Samtidigt får våra projektörer hjälp att hitta de bästa lösningarna kring både miljö, ekonomi och konstruktion. Det kommer bland annat att underlätta vår montering, sade Nils Nyman, vd på Nyman Wänseth, tidigare i en intervju.

Kontoret ska vara klart redan nästa höst.

– Än så länge håller tidplanen som är satt, avslutar Jerker Häggström. 

FAKTA:

Byggherre: Intea Fastigheter

Tidplan: Våren 2022-Tredje kvartalet 2023

Arkitekt: Krook & Tjäder

Kostnad: 150 Mkr

 

Bild: Krook & Tjäder