Nyheter

DREEM på årets Trä & Teknik mässa

Mässan är en mötesplats för verksamma inom industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä. De teman som var i fokus på året mässa var bland annat Det nya samhällsbyggandet i trä och Hållbarhet och cirkulära lösningar.

Årets teman belyste bland annat omställningen som behöver till för att bygga hållbart över tid och minska byggbranschens klimatpåverkan; att gå från linjärt till cirkulärt byggande där det vi bygger idag ska kunna stå flera hundra år.

Målet är att byggnadsdelar ska vara lätta att demontera för att kunna utföra underhåll och ersättas vid behov. Material i byggnaden ska kunna återbrukas efter att byggnaden har nått sin maximala livslängd.

Under mässan presenterades byggnationen av förskolan Hoppet i Göteborg. Målet med byggnaden var att bygga den klimatneutralt. Förskolan har en trästomme samt träfasad med fokus på återbrukade material.

De lyckades reducera sin klimatpåverkan med 62 % jämfört med traditionellt byggande.

Återbruk och cirkulärt byggande är en viktig komponent för framtidens byggnader.

Dreem arbetar ständigt med hållbarhet i åtanke och tillsammans med SHH utvecklar vi just nu ett modernt och hållbart bostadsområde i Jönköping. Projektet heter Kv. Nova och blir en del av stadsdelen Kungsängen. Byggnaderna uppförs i trä med miljöbyggnad silver.