Nyheter

”Metropandemic Revolution”: Så skapar vi nästa generations städer

Världens städer måste säkras mot framtida pandemier och andra omstörtande händelser.  I boken ”Designing Smart and Resilient Cities for a Post-Pandemic World: Metropandemic Revolution” har Anthony Larsson, forskare inom Innovation Management och Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, samlat de senaste uppfinningarna och rönen för framtidens digitala, smarta och motståndskraftiga städer.  

– Sätten hur vi ser på, designar och utvecklar våra städer behöver förändras – och det nu, säger Andreas Hatzigeorgiou.  

Coronapandemin har resulterat i en intensiv debatt om städernas framtid. Innebär det slutet för städer som vi känner till dem i dag? Eller står världen inför en stor möjlighet att omforma städer enligt ledorden: innovativt, hållbart, smart och framtidssäkrat?

– Under pandemin var det många som undrade hur staden någonsin skulle kunna resa sig igen. Jag har alltid haft en stark tro på att staden har framtiden för sig och att urbaniseringens kraft kommer att segra. Vår bok visar att en comeback för världens städer visst är möjlig – men absolut inte garanterad. För att nå dit krävs det att vi tänker om och tänker nytt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.  

Handbok för framtidens städer  

I ”Designing Smart and Resilient Cities for a Post-Pandemic World: Metropandemic Revolution” diskuterar och analyserar författarna Anthony Larsson och Andreas Hatzigeorgiou möjligheterna och potentialen kring både nuvarande  och kommande digitala teknologier och strategier inom tio viktiga samhällsområden: attraktivitet, arbetsmarknad, bostäder, vägnätsinfrastruktur och färdmedel, hälsovård, internationella affärsnav, digitalisering, säkerhet, hållbarhet samt sammanhållning.

– Det här är en handbok för den som vill driva den urbana agendan framåt och som har modet att gå först – på väg mot den smarta, attraktiva och hållbara staden, säger Andreas Hatzigeorgiou.  

– De tio samhällsområden som presenteras i boken är de områden där coronapandemin haft störst inverkan. De är avgörande för att skapa nästa generations städer som är bättre rustade för att säkerställa att samhället hålls fungerande när nästa världsomfattande pandemi slår till. Varje kapitel avslutas med en rad förslag och rekommendationer kring vilka politiska och strategiska åtgärder som kommer att behöva vidtas för att hjälpa till att öka städernas motståndskraft, säger Anthony Larsson.  

Förord av Nobelpristagare  

”Designing Smart and Resilient Cities for a Post-Pandemic World: Metropandemic Revolution” ges ut av Routledge (Oxon). Boken innehåller ett förord av 1996 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, immunologen Professor Peter C. Doherty, samt ett efterord av Carlo Ratti, professor i stadsteknik.

– Vi hoppas att boken kan ge insikter om vilka nya lösningar som teknologin erbjuder för att skapa och rusta städer till att bli både hållbara och motståndskraftiga gentemot pandemier och pandemiliknande tillstånd, för att därigenom säkerställa fortlevnaden för såväl företagsklimat som tillväxtpolitik, säger Anthony Larsson.   

Fakta:

Titel: ”Designing Smart and Resilient Cities for a Post-Pandemic World: Metropandemic Revolution”.   
Författare: Anthony Larsson och Andreas Hatzigeorgiou.   
Förlag: Routledge.  
Utgivningsort: Oxon.  
Utgivningsår: 2023.  
ISBN: 978-1-032-11995-3 (Inbunden); 978-1-003-22258-3 (Digital).