Nyheter

MKB synliggör trädens miljönytta

För att visa på trädens viktiga miljönytta sätter MKB upp trädskyltar på ett antal utvalda träd i sina bostadsområden. Syftet är att ge en förståelse för hur viktiga träden är för både klimat, djur och människorI morgon (27/10) är det dags för ett av MKBs äldsta och största träd att få sin skylt – en minst 70 år gammal bok.

MKB har många träd i sina bostadsområden, närmare bestämt runt 9 100. Träden fyller många olika funktioner. De skapar skugga för växter och djurliv, de sänker temperaturen på gårdarna under somrarna och de binder vatten i jord och mark. De gör oss lugna och får oss att må bra.

– Träd är fantastiska! De gör så mycket nytta som vi kanske inte tänker på dagligdags. Det är det vi vill berätta på våra skyltar, exempelvis hur många kilo syre som det specifika trädet producerar och hur mycket det motsvarar för en människa, säger Linnea Wettermark, miljöutvecklare hos MKB Fastighets AB.

Träd hjälper oss att möta pågående klimatförändringar och extremväder. Under 2020 – 2022 har MKB inventerat alla sina träd, identifierat var det behövs planteras nya träd och också hunnit plantera 400 nya träd. Att informera om trädens miljönytta är en del av trädprojektet.

Varje träd räknas — Mkb (mkbfastighet.se)