Nyheter

Satsningar på rent vatten i Mumbai

IVL:s arbete med fokus på det globala målet Rent vatten och sanitet, SDG6, fortsätter i Indien. För närvarande arbetar IVL som miljökonsult i flera projekt som rör vattenrening och för att minska föroreningshalten från floden Mithi som rinner genom mångmiljonstaden Mumbai.

– Det är mycket positivt att vi är på plats i Indien och kan bidra med vår kunskap inom vattenrening. Att få fungerande avloppsvattenrening på plats kommer att bidra till bättre hälsa och levnadsstandard för många människor i Mumbai och vi är glada för att vi är en del av det arbetet, säger Marie Fossum Strannegård, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Indien, som är ett av världens största och folkrikaste länder, har stora problem med förorenat vatten och vattenbrist – något som också förväntas bli värre i framtiden med klimatförändringar och urbanisering. Mumbai med över 24 miljoner invånare är till exempel en av många städer i Indien som inte haft någon fungerande avloppsrening.

För att hantera vattenfrågorna har den indiska regeringen tagit initiativ till flera större satsningar. En av ambitionerna är att bygga reningsverk i alla större städer. IVL som sedan 2019 har kontor i Mumbai har anlitats som konsult för att stötta arbetet med de nya reningsverken i staden.

– Övergripande handlar IVL:s roll om att kvalitetssäkra utformningen och planeringen av anläggningarna ur ett miljöperspektiv, ge förslag på förbättringar och tekniska lösningar inom avloppsteknik samt säkerställa att anläggningarna byggs rätt, säger Rupali Deshmukh, affärsutvecklare för IVL i Indien.

I förra veckan besökte IVL:s vd Marie Fossum Strannegård och andra representanter från IVL de olika projekten i Mumbai. Ett av reningsverken vid floden Mithi är nu redo att börja användas och driften ska tas över av kommunen i slutet av denna månad.

– Vi är mycket glada över att kunna leverera det här uppdraget. IVL:s verksamhet i Indien har vuxit snabbt och vi har en spännande tid framför oss med start av två stora projekt – avloppsreningsverken i Bandra och Worli, som drar igång i juli, säger Rupali Deshmukh.

På IVL:s kontor i Mumbai arbetar nu 42 heltidsanställda och ett tiotal konsulter med fokus på de vattenreningsprojekt som pågår i staden.