Nyheter

Hur minskar man byggnadens energiförbrukning och CO2-avtryck?

Text: BLDNG.ai

Det är en bra affär att energieffektivisera byggnader och vi ser ofta att avkastningen på investeringen görs under det första året. Dessutom sker en minskning av byggnadens CO2-avtryck och en mer miljövänlig byggnad.

I många av dagens byggnader är styrsystemen ofta felaktigt inställda. Mindre åtgärder kan leda till stora besparingar. Med dagens elpriser kommer en sänkning på bara några procent att ha stor påverkan på byggnadens kostnader.

Insikt i den faktiska användningen av vad som faktiskt använder energi ger vanligtvis en besparing på några procent. Många byggnader har elmätare för att få nödvändig insikt i vad som använder energi i byggnaden. Här kan BLDNG.ai hjälpa till med mer förfinad insikt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

En ytterligare minskning av byggnadens energiförbrukning är möjlig med smart förvaltning av byggnaden. Många byggnader har tidsstyrning, detta är inte smart – och oftast inte anpassat efter byggnadens användning. Svagheten i tidshanteringen sågs tydligt under coronapandemin. Energiförbrukningen i byggnaderna var i stort sett densamma som före pandemin, trots att byggnaderna till största delen stod tomma. Vissa byggnader har styrning baserad på sensorer som mäter inomhusklimat, och det är en metod som är mycket bättre än bara tidsstyrning. Det märker vi efterfrågan på nu, förutom att registrera närvaro och räkna personer i byggnaden. Denna insikt i byggnadens användningsmönster är önskvärd, som en ytterligare styrparameter för byggnadens VVS- eller fjärrvärmesystem.

I BLDNG.ai arbetar vi bland annat med att berika byggnadens ledningssystem med byggnadens faktiska användningsdata. Användningsinsikter varierar från kund till kund. Med vissa levererar vi insikt på byggnadsnivå, med andra ner till vånings- och rumsnivå. Vi ger insyn så att kunden hela tiden vet hur många personer som finns i byggnaden eller på våningen/rummet. Uppgifterna är 100 % anonyma.

Förutom att få realtidsinsikter i den dagliga användningen av byggnaden levererar vi trendanalyser som ger våra kunder möjlighet att förutse hur många som är på kontoret nästa dag eller nästa vecka.

Vi upplever att fler och fler vill använda dessa trendanalyser för att aktivt hantera användningen av byggnaden. Genom att använda trendanalyser kan företag välja att ha delar av byggnaden stängda dagar då det normalt är få personer på kontoret. Detta kan ofta vara ett impopulärt beslut att genomföra, men sett ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv finns det mycket att vinna på att samla medarbetarna på mindre ytor under perioder med liten användning. Sådana dagar kan aktiv skötsel hjälpa till att spara energi och driftskostnader som städning och matsal. Resurser som dagligen arbetar med dessa uppgifter kan sådana dagar avsättas till andra uppgifter som normalt inte prioriteras i en normal vardag.

Det är en bra affär att energieffektivisera byggnader och vi ser ofta att avkastningen på investeringen görs under det första året. Dessutom sker en minskning av byggnadens CO2-avtryck och en mer miljövänlig byggnad.

Energioptimering av byggnaden ger lägre driftskostnader, vilket gynnar både byggherre och hyresgäst. Omvänt har vi ”bruna byggnader” som inte definieras som miljövänliga. De byggnaderna tappar i värde och om byggnaderna hyrs ut för affärer blir hyresmarknaden mer och mer begränsad. Hyresgäster, och inte minst anställda, i dessa företag vill inte förknippas med ”bruna byggnader”, och så småningom tappar byggnaden i värde och kan behöva gå igenom en stor och dyr renovering.

En ny studie från Energiforsk i Sverige visar att det, sett till elpriserna, finns mer att vinna på att minska energiförbrukningen med 5 % än på att bygga ut solkraft, vindkraft eller öka elproduktionen genom att använda mer kol, olja eller kärnkraft. . Energioptimering är också en snabbare väg till målet. Om alla tar ställning och gör sina byggnader mer energieffektiva kommer vi att kunna begränsa den globala uppvärmningen snabbare än att vänta på att mer energi ska produceras.

Läs mer om studien här:

https://energiforsk.se/nyhetsarkiv/energieffektivisering-basta-sattet-att-snabbt-sanka-elpriserna/