Nyheter

Plats för ny testbädd

Text: Gösta Löfström

En ny forskningsmiljö, en testbädd för möbel- och inredningsindustrin, byggs just nu upp i Dals Långed i Dalsland i anslutning till Stenebyskolan och med bland annat HDK-Valand som drivkraft.

Mötesplats Steneby i Dals Långed i Bengtsfors kommun är med start i höst 2022 en ny plats för forskning och utveckling för svensk möbel och inredningsindustri. Den drivs i anslutning till Stenebyskolan och ska inrymmas i gamla fabrikslokaler, ett nedlagt pappersbruk, precis vid Dalslands kanal, på en ö mellan trafikkanalen med sina slussar och forsen, där vattnet från Laxsjön passerar mot Råvarpen på sin väg mot Vänern.

Mötesplats Steneby drivs av samverkansparterna HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs Universitet, Interior Cluster Sweden AB samt Trä- och Möbelföretagen. Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen har anvisat 7,6 miljoner kronor för bygget av den nya forskningsmiljön.

– Det blir en helt unik plattform för framtida forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med möbel- och inredningsbranschen, säger Mikael Sandqvist, som är projektledare för testbädden Mötesplats Steneby.

Internationell utbildningsmiljö

– Tanken är att vi ska utforska designprocessen och stötta branschen i utvecklingen mot en grön, cirkulär och mer hållbar produktion och konsumtion. Den nya verksamheten har efterfrågats och den vänder sig till alla aktörer i branschens värdekedja; designers och formgivare, producenter och brukare. Vi ska skapa en tillgänglig miljö dit man kan komma och vara med och utveckla, praktiskt och teoretiskt tillsammans med branschen i olika aktivitetspaket. Materialflöden och en cirkulär designprocess, bland annat för att förlänga livslängden på möbler, är centrala begrepp.

Stenebyskolan och Campus Steneby är en internationell kultur- och utbildningsmiljö i Dals Långed, en liten ort med 1300 invånare, 17 mil norr om Göteborg. Här har HDK-Valand kandidat- och mastersprogram i bland annat möbeldesign trä.

PÅ bilden: Den nya testbädden för möbel- och inredningsbranschen byggs i gamla fabrikslokaler vid Dalslands kanal i Dals Långed

Foto: Gösta Löfström