Nyheter

Unibail-Rodamco-Westfield accelererar sin hållbarhetsagenda med stora besparingar inom energiförbrukning

Under rådande energikris accelererar Unibail-Rodamco-Westfield sin ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 genom att höja sitt besparingsmål för energiförbrukning. Investeringar i bland annat nya styrsystem för ventilation och belysning genererar betydande besparingar för fastigheterna, utan att kompromissa på anställdas och besökares säkerhet, likväl som att nästan all belysning nu består av LED.

Genom sin ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 skapar Unibail-Rodamco-Westfield hållbara platser som välkomnar levande möten och upplevelser. Agendan håller höga mål för hur fastigheter inom Unibail-Rodamco-Westfield ska vara en katalysator för de ekonomiska-, sociala- och miljöfokuserade hållbarhetsfrågorna inom de samhällen de verkar.

Under rådande energikris har Unibail-Rodamco-Westfield, inom hållbarhetsagendan, accelererat sitt mål för koncernens minskade energiförbrukning. Målet, som tidigare har varit att koncernen ska nå en minskad energiförbrukning på 30% till år 2030, har nu höjts till att nå 15% under 2022 jämfört med 2019.

Lokalt har Unibail-Rodamco-Westfield vidtagit ett flertal åtgärder de senaste åren, där de största energibesparingarna är inom ny teknik för styrning av ventilation och belysning i fastigheterna. Mer investering i ny teknik kommer att genomföras framöver för att uppnå ytterligare besparingar och mer klimatsmarta fastigheter. Smartvatten är en till investering som ger möjlighet att följa vattenförbrukning i realtid och snabbt kunna följa upp eventuella avvikelser, samtidigt som arbetet med att byta ut all belysning till LED pågår för fullt. Samtliga åtgärder genomförs utan att kompromissa på anställdas eller besökares säkerhet.

– Att optimera energiförbrukning är alltid prioriterat för oss i det dagliga arbetet och det är nu ännu viktigare att göra avvägningar givet rådande energikris. Sedan ett par år har vi börjat förnya tekniken bakom styrning av bland annat ventilation och belysning, eftersom vi där har möjlighet att göra stora besparingar. Vi fortsätter investera i ny teknik för att optimera energiförbrukningen, samtidigt som vi skapar förutsättningar för våra besökare att göra hållbara val i vardagen – till exempel genom att utöka antalet laddplatser i garagen, säger Jimmy Ekström, Head of Project Maintenance Purchasing & Sustainability Northern Europe, Unibail-Rodamco-Westfield.

– Vi ser det som en självklarhet att vi, som utvecklar städer och platser med stark lokal förankring, tar vårt ansvar och gör skillnad i utvecklingen av hållbara platser. Genom vår ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 har vi en målsättning att kraftigt reducera vår energiförbrukning under 2022 jämfört med 2019, och att även investera i ytterligare åtgärder framöver. Det blir extra viktigt, givet det ekonomiska dagsläget och en europeisk energikris, att vi bidrar med det vi kan till minskat energiberoende och omställning till förnybar elproduktion i Europ, säger Louise Ryning, Director of Operations Northern Europe, Unibail-Rodamco-Westfield.