Nyheter

Hur uppnår vi sänkta CO2-utsläpp med en negativ investering?

En avsevärd minskning av CO2-utsläppen för cement- och betongindustrin är till hands och kan nås över en natt med negativa investeringar och utan extra kostnad. Det enda som behövs är att beslutet tas. Potentialen för Turkiet som en pålitlig leverantör av cementbaserade material till Europa är enorm – det kan bli världens största leverantör av cementbaserade material.

Abut Ozsezikli, GM och styrelseledamot på MedCem Global presenterar minskade CO2-utsläpp utan CAPEX och över natten – vilket minskar innehållet av klinker i cement och innehållet av cement i betong. Talet kommer att hållas på CarbonZero Global Conference den 11 november på Pestana Palace i Lissabon.

MedCem Global är den största exportören av cement och flygaska på en plats i världen. Genom nya investeringar kommer MedCems nuvarande fem miljoner ton cement/cementbaserade export att nå tio miljoner ton år 2024. MedCem äger och investerar för närvarande i cementimportterminaler och slipanläggningar i olika länder. Koncernen innehar också det största privatägda koleldade elverket.

Abut Ozsezikli, GM och styrelseledamot, MedCem Global:

– Jag är glad över att kunna dela med mig av vår kunskap och globala expertis om cement, klinker och biprodukter från förbränning. Medcem exporterar ett brett utbud av produkter främst till Afrika, Europa, Mellanöstern , och Amerika. Vi gjorde investeringar i målländer såväl som i export och har för närvarande två aktiva bruk i Kamerun och Tunisien. Vi skulle kunna titta på en minskning av CO2-utsläppen med 25 % utan några investeringar – det är möjligt.

Beatrice Ene, VD, Industry Link:

– Vi välkomnar en av de största exportörerna av cement och flygaska på en plats i världen som en bidragsgivare till vårt forum för briljanta hjärnor. Under nya investeringar förväntas Medcems nuvarande 5 miljoner ton cement och cementbaserad export fördubblas och det säger mycket om den strategi och affärsmannaskap de äger – låt oss ta hem ett starkt ledares exempel.