Nyheter

Data Ductus accelererar sitt hållbarhetsarbete

It-konsultbolaget Data Ductus har anslutit sig till branschföreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera sitt strategiska klimatarbete. Föreningen arbetar för att hjälpa samhället att använda digitaliseringens möjligheter för att påskynda utvecklingen mot en smart och fossilfri värld. 

För en dryg månad sedan tillsatte Data Ductus en hållbarhetschef. Nu ökar man takten i sitt hållbarhetsarbete genom att gå med i branschföreningen Digitaliseringskonsulterna som samlar konsultbolag bakom en mycket ambitiös klimatagenda. Föreningen jobbar aktivt för att skapa ökad konkurrenskraft och tillväxt för sina medlemmar genom att öka förståelsen inom politiken och näringsliv för hur digitalisering kan bidra till ett fossilfritt samhälle.

Genom att dela erfarenheter, bygga kompetens och samverka med andra konsultbolag inom Digitaliseringskonsulterna kan man tillsammans adressera utmaningar och fånga möjligheter i klimatomställningen.

– Vår vision är att med hjälp av digitalisering minska koldioxidutsläppen. De lösningar som vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera har stor potential att göra det genom exempelvis minskad energiförbrukning. Min förväntan är att vi får hög utväxling av samarbetet med de andra medlemsföretagen, säger Rickard Åström, vd för Data Ductus. 

Föreningen representerar branschen gentemot regeringen genom Fossilfritt Sverige och ansvarar för förverkligandet av den färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som lämnades över till regeringen i mars 2019.

Samtliga medlemmar står bakom färdplanens mål och åtar sig att: 

Halvera bolagets egna och värdekedjans växthusgasutsläpp före 2030 samt uppnå nollutsläpp före 2045.   

Integrera klimatet i bolagets affärsstrategi för att kunna hjälpa sina kunder att ställa om. 

Påverka klimatåtgärder i samhället bortom den egna affären. 

Årligen redovisa framsteg. 

Foto: Markus Spiske