Nyheter

Först med att återvinna PET-tråg

PET-tråg är ett vanligt material inom livsmedelsförpackningar, bland annat för köttfärs. Fram till nu har det funnits begränsade möjligheter att återvinna trågen i Europa men efter en omfattande testperiod har Svensk Plaståtervinning och Wellman Recycling, som ägs av Indorama Ventures, lyckats hitta en kvalitetsnivå som möjliggör återvinning.

Bolagen kan därmed sluta kretsloppet för transparenta PET-tråg, där förbrukade plastförpackningar kan cirkulera och bli till nya. Tack vare samarbetet väntas mellan 1500–2000 ton transparenta PET-tråg återvinnas under 2023.

PET har flera fördelar, både för livsmedlen genom exempelvis ökad hållbarhet och livsmedelssäkerhet, och som råvara. Värdet som råvara baseras på materialets mångsidighet och möjlighet att återvinnas för att användas i nya livsmedelsförpackningar. Det gör PET till ett av de mest hållbara och cirkulära materialen som finns tillgängliga för hårda livsmedelsförpackningar idag. Och nu kan de svenska transparenta PET-trågen återvinnas tack vare ett nytt samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och Wellman Recycling.

— Vår ambition har varit att hitta partners med förmåga att återvinna PET tråg och på så vis sluta kretsloppet, med lägre klimatpåverkan och minskat behov av jungfrulig råvara som effekt. Wellman Recycling kommer att producera ett PET-granulat som sedan kan användas som råvara för förpackningsproducenter, säger Therese Cederblom, försäljningschef på Svensk Plaståtervinning.

— Målsättningen för oss är att sluta kretsloppet för PET-livsmedelsförpackningar och säkerställa cirkulär återvinning av hushållens livsmedelsförpackningar, till förmån för producenterna, konsumenterna och miljön, säger Willem Christiaans, Business Development & Raw Material Procurement Manager europé, på Wellman Recycling.

Genom samarbetet räknar Svensk Plaståtervinning med att återvinna mellan 1500–2000 ton transparenta PET-tråg under 2023.

Omfattande testperiod

Svensk Plaståtervinning har deltagit i omfattande tester som inneburit mycket optimeringar av sorteringen för att få fram en ren transparent mono-PET-kvalité, vilket är en förutsättning för att det ska finnas en återvinningsmarknad. Att det nu finns en marknad, skapar också incitament för producenter att prioritera transparenta mono PET-tråg istället för multimaterial där andra plasttyper kombineras, som gör att de inte går att återvinna.

En grundförutsättning för återvinningen av materialet är fortfarande att konsumenten källsorterar och lämnar det till förpackningsinsamlingen (FTI), därifrån levereras det till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala.