Nyheter

70 miljoner kronor till forskning och innovation

Intresset för forskning och innovation om hållbar materialanvändning växer och nu får 34 nya projekt finansiering via RE:Source. Den ursprungliga budgeten på 45 miljoner kronor i stöd har utökats till drygt 70 miljoner kronor.

– Det höga söktrycket på denna utlysning visar att frågor kring cirkulär ekonomi har nått ut brett och på betydelsen av ett innovationsprogram för hållbara materialflöden, säger Klas Cullbrand, tf programchef för RE:Source.

Många olika material

Projekten spänner över flera centrala områden för cirkulär ekonomi, såsom ökad återanvändning, återtillverkning, effektivare materialåtervinning och cirkulära affärsmodeller. Att RE:Source är ett brett innovationsprogram med fokus på hela värdekedjan syns i mångfalden av material och branscher i projekten. Projekten handlar om alltifrån resurseffektivitet i byggsektorn till cirkulära flöden av exempelvis möbler och batterier. Några projekt ska bidra till ökad återvinning av textiler, ta tillvara ämnen i slam eller att minska mängden farliga ämnen i material.

Stor andel företag

150 ansökningar kom in till RE:Source och i de 34 projekt som nu fått finansiering deltar drygt 160 organisationer och 77 procent av dem är företag.

– Det är fantastiskt kul att se att det finns så många människor och organisationer där ute med innovativa idéer på hur vi bygger ett mer konkurrenskraftigt Sverige genom fler cirkulära och resurseffektiva verksamheter. Det ökande intresset för våra utlysningar visar att intresset för och behovet av cirkulära lösningar växer inom alla sektorer, säger Klas Cullbrand.

Hela listan över projekt finns på RE:Source hemsida:

www.resource-sip.se