Nyheter

Magicad: ”Digitalisering ger nya förutsättningar för hållbart byggande”

Text: Magicad

Hur har framfarten av digitaliseringen påverkat något så analogt som byggbranschen? Med datorernas framfart har varje del av byggprocessen kunnat göras mer effektiv och mer exakt. Ritningar har blivit mer noggranna vilket kan bidra till mindre spill och effektivera konstruktion. Men även underhåll av fastigheter har blivit enklare och mer hållbart.

Tack vare digitaliseringen är data inte längre fast i en pärm utan mer tillgängligt för alla olika parter i ett projekt. Mjukvarans roll bör inte underskattas när man i diskussioner om hållbart byggande främst fokuserar på saker som betongens påverkan på miljön.

Materialval är givetvis en av de viktigaste delarna för hållbart byggande, men lika viktigt är det till exempel att räkna på energiåtgången under byggnadens livslängd och se till att både byggnation och förvaltning ska kunna ske på ett hållbart sätt.

De digitala processerna kan innebära enorma besparingar både ekonomiskt och för miljön när man ser till en byggnads livstid, från planering till rivning. BIM-modeller som innehåller uppgifter om material och som uppdateras när ändringar sker gör det enkelt att veta vad som kan återanvändas annanstans när det är dags att demontera en byggnad.

Digitala tvillingar

Ju bättre modeller vi skapar, desto fler är fördelarna. Exakta digitala kopior av en byggnad möjliggör en ny nivå av hållbarhet, främst inom förvaltning men även ombyggnation. Men det förutsätter att även den digitala tvillingen förvaltas och hålls uppdaterad.

Tänk dig att du har en perfekt representation av ett hus så som en digital tvilling. Då kan du till exempel göra simuleringar för att se hur mycket temperaturen i ett konferensrum stiger beroende på personlast och solinstrålning för att optimera ventilation och kyla med avseende på energiförbrukning.

Allt fler ser värdet med digitaliseringens framsteg, mycket tack vare nya krav och ökad förståelse för hur strukturerad data kan underlätta arbetet. Att samlas kring stora utskrivna ritningar är inte längre lika självklart.

Nästa steg inom digitalisering

Utvecklingen inom digitaliseringen visar inga tecken på att stanna. Nästa steg pekar mot mer automatisering.

Med generativ design och machine learning kommer AI att underlätta ritande genom att från tusentals olika lösningar plocka fram de 15 bästa utifrån kriterier man matar in. Vidare finns redan idag fastighetsägare som automatiserar stora delar av förvaltningen genom att koppla upp sina fastigheter via IoT-sensorer direkt till den digitala tvillingen, så att huset på egen hand upptäcker när allt från städning till underhåll och reparation av ventilationssystem krävs.

När det handlar just om hållbart byggande är det viktigt att projekteringsskedet bör göras grundligt och av den anledningen kanske kosta lite mer. Men fördelarna i byggnationsskedet och inom förvaltning och underhåll kommer vara enorma – både vad det gäller den totala kostnaden, energiförbrukning och miljöpåverkan.

Med en kombination av skärpta krav, fördjupade samarbeten samt insikten om teknologins fördelar drivs byggbranschen mot en mer effektiv och hållbar morgondag.