Nyheter

Sedummontage på World of Volvo november 2022

Arbetet med sedummontaget fortsätter på World of Volvo i Göteborg. Fastighetens tak blir allt grönare och det är häftigt att se hur det svarta taket blir levande.

Det finns många fördelar med att ha sedum på tak.

Exempelvis:

De förbättrar vårt dagvattensystem.

De kan rena luft och vatten.

De kan minska de urbana värmeöar.

De kan minska buller.

De kan bidra till att takens tätskikt får en längre livslängd.

De kan förbättra och bibehålla bestående biodiversitet.

De kan vara bra för människans hälsa.

Läs mer om projektet:

World of Volvo

Urbangreens arbete på World of Volvo