Nyheter

Så rustar Gästrike återvinnare för en tuff ekonomisk tid

Kraftigt ökade kostnader och ett tydligt besparingskrav har lett till ett flertal åtgärder som ska minska Gästrike återvinnares kostnader med ca 11 miljoner 2023.

Liksom resten av omvärlden påverkas vi av ökade kostnader för transporter, drivmedel, el, inflation och räntor men även behandling av avfall där förbränning av restavfallet står för en stor kostnad. Gästrike återvinnare har nu fått tydliga krav på att effektivisera och göra besparingar motsvarande 4% av våra kostnader.

– Vi på Gästrike återvinnare ska göra allt vi kan för att minska våra kostnader och har bl.a. beslutat att inte återbesätta flera tjänster efter pensionsavgångar och dra ner på kostnader för kommunikation och utveckling. Samtidigt fortsätter vi aktivt att försöka påverka invånarna till en ökad sortering av matavfall och förpackningar som idag fyller 2/3 av soppåsen. Här finns miljoner att spara i behandling och transportkostnader, säger Anna-Karin Karlsson, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

Med en tuff ekonomisk tid framför oss krävs fler åtgärder i den dagliga verksamheten, exempel på detta är transporter och våra återvinningscentraler. Med den nybyggda återvinningscentralen i Sandviken färdig med en kapacitet att ta emot fler besökare än någonsin har vi beslutat att stänga den närliggande återvinningscentralen i Kungsgården fr.o.m 1 april 2023.

– Vi förstår att det här kan orsaka en besvikelse hos våra besökare i Kungsgården, men ser det som en nödvändighet för att kunna utnyttja våra resurser mer effektivt. Vi har fem centraler i Sandvikens kommun idag och procentuellt har besöksantalet i Kungsgården minskat mer än på någon annan central, ca 30% sedan år 2017, säger Daniel Hansson, chef över ÅVC och produktionsstöd på Gästrike återvinnare.

– Under 2022 har vi gjort stora investeringar för att öka tillgängligheten av våra återvinningscentraler i form av utökade öppettider, på bl.a. Sandvikens återvinningscentral. Vår bedömning är att de vikande besökssiffrorna i Kungsgården hänger ihop med det. Med den nya avfarten från E16 kommer också tillgängligheten för våra besökare från Kungsgården att öka ytterligare, säger Daniel Hansson, chef över ÅVC och produktionsstöd på Gästrike återvinnare.